ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unglücklich

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unglücklich-, *unglücklich*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unglückliche {m,f}; Unglücklicher | Unglücklichen {pl}; Unglücklicheunfortunate | unfortunates [Add to Longdo]
unglücklich; unglückselig {adj}hapless [Add to Longdo]
unglücklich {adv}haplessly [Add to Longdo]
unglücklichmiserable [Add to Longdo]
unglücklich {adv}unhappily [Add to Longdo]
unglücklich {adj} | unglücklicher | am unglücklichstenunhappy | unhappier | unhappiest [Add to Longdo]
unglücklichunjoyous [Add to Longdo]
unglücklich {adj} | unglücklicher | am unglücklichstenunlucky | unluckier | unluckiest [Add to Longdo]
unglücklich {adv}unluckily [Add to Longdo]
unglücklich {adj}accidental [Add to Longdo]
unglücklich; unglückselig; bedauerlich {adj} | unseliger | am unseligstenunfortunate | more unfortunate | most unfortunate [Add to Longdo]
unglücklicher Zufallcontretemps [Add to Longdo]
unglücklicherweise {adv}accidentally [Add to Longdo]
unglücklicherweise; dummerweise {adv}unfortunately [Add to Longdo]
unglücklicherweise {adv}unhappily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  unglücklich /unglɵkliç/
   hapless; miserable; unhappily; unhappy; unjoyous; unluckily; unlucky

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top