ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

draw into

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draw into-, *draw into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draw into[PHRV] แล่นเข้าสู่สถานี (รถไฟ, รถโดยสาร)
draw into[PHRV] กระตุ้นให้เข้าร่วม, See also: ดึงดูดให้ทำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูบ[V] suck, See also: draw into, pump, Syn. ดูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูบ[v.] (sūp) EN: suck ; draw into ; pump   FR: pomper ; aspirer

Japanese-English: EDICT Dictionary
導き入れる[みちびきいれる, michibikiireru] (v1,vt) to lead into; to draw into [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top