ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลาก

   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาก-, *ลาก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กมลากษ์ว. มีตางามดุจดอกบัว (เหมือน กมลนัยน์).
ลากระดี่[Pla-Kra-Di] (n ) Gourami (อินโดนีเซีย: Sepat, อีสาน: กระเดิด) เป็นสกุลปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง ในสกุล Trichogaster ในวงศ์ย่อย Luciocephalinae ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae มีรูปร่างโดยทั่วไป คือ แบนข้างคล้ายใบไม้ หัวมีขนาดเล็ก ปลายปากค่อนข้างแหลม ปากมีขนาดเล็ก มีครีบอกคู่แรกเป็นเส้นยาวใหญ่เห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่า "ตะเกียบ" เป็นอวัยวะช่วยในการสัมผัส มีก้านครีบแขนง 2-4 ก้าน ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว 3-9 ก้าน และก้านครีบแขนง 7-11 ครีบ ครีบก้นมีก้านครีบเดี่ยว 9-14 ก้าน และมีก้านครีบแขนง 25-40 ก้าน ครีบท้องและครีบก้นต่อยาวเป็นแถวเดียวกัน โดยที่ไม่มีเส้นข้างลำตัว ปลายครีบหางไม่เว้ามากนัก[1] เป็นปลาที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบได้แทบทุกประเภทของแหล่งน้ำจืด มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่ พบทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่มุก (Trichogaster leerii) ปลากระดี่นาง (Trichogaster microlepis) ปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus)
Image:
ลากระโห้[Pla-Kra-Ho] (n ) Siamese giant carp (Catlocarpio siamensis) ปลาน้ำจืดตระกูลปลาคาร์พ พบได้ในแม่น้ำของไทย
Image:

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช่วงเวลาการทำงาน (n )

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลากิerrand leave

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาก[V] draw (a line), Syn. ลากเส้น, ขีดเส้น, Example: เมื่อลากเส้นตรงที่ 4 ให้ตัดเส้นตรง 3 เส้นแรกจะเกิดจุดตัดใหม่ขึ้น, Thai definition: ขีดช้าๆ
ลาก[V] drag, Example: เพื่อนๆ มาลากผมให้ไปดูนิทรรศการแต่เช้า, Thai definition: ทำให้เขาไปด้วยโดยไม่เต็มใจ
ลาก[V] drag, See also: tow, trail, draw, haul, tug, pull, Syn. ดึง, Example: ชาวนาขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ ลากกระบะบรรทุกผู้โดยสารระหว่างหมู่บ้าน, Thai definition: ดึงให้เคลื่อนไปกับพื้น
ลากจูง[V] tow, See also: tug, haul, drag, draw, pull, Syn. ลาก, จูง, ฉุด, Example: มนุษย์จอมพลังจะลากจูงรถบรรทุก 10 คันเพื่อทำลายสถิติ, Thai definition: ทำให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยการดึง
ลาก่อน[V] good-bye, See also: bye-bye, ta-ta, Syn. ลา, อำลา, ล่ำลา, Example: เขาเอ่ยคำว่า ลาก่อนเพื่อนยาก ก่อนที่จะเดินจากไป
ลากเส้น[V] draw a line, Syn. ตีเส้น, ขีดเส้น, Example: คุณสามารถลากเส้นหรือทำเครื่องหมายบนภาพในตำแหน่งใดๆ ของจอก็ได้
ลากเสียง[V] drawl, See also: speak slowly, speak in a drawl, Syn. ยานคาง, Example: การร้องหมอลำนั้นยากกว่าร้องลูกทุ่งนัก ยิ่งเมื่อเจอตอนฝึกหัดต้องฝึกเอื้อนเสียง ลากเสียง เขย่าลูกคอหลายๆ ชั้นแล้ว ทำให้ต้องพยายามให้ได้ดี, Thai definition: พูดเสียงยาว
ลากถูลู่ถูกัง[V] drag, See also: tow, haul, draw, pull, Syn. ลาก, ฉุดลาก, Example: พ่อคว้าแขนพี่สาว แล้วลากถูลู่ถูกังออกมากลางเรือน, Thai definition: ฉุดดึงไปอย่างไม่ปรานีปราศรัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลากก. ดึงให้เคลื่อนที่ตามไปบนพื้น เช่น ลากเกวียน ม้าลากรถ กระโปรงยาวลากดิน
ลากยาวออกไป เช่น การประชุมลากยาวไปถึง ๒ ทุ่ม, ทำให้ยาวออกไป เช่น ลากเสียง ลากเส้น
ลากโดยปริยายหมายความว่า ใช้อย่างสมบุกสมบัน เช่น เอาเสื้อผ้าไหมมาใส่ลากอยู่กับบ้าน.
ลากก้ามก. เดินช้า ๆ วางท่าให้ดูน่าเกรงขาม, โดยปริยายหมายความว่า ถ่วงเวลาเนิ่นนานออกไป เช่น เรื่องนี้ควรจะเสร็จแล้ว แต่ก็ยังลากก้ามออกไปอีก.
ลากข้างก. เขียนสระอาลงข้างหลังพยัญชนะ.
ลากข้างน. เครื่องหมายสระอา.
ลากคอก. จับตัว, ดึงตัว, เช่น ลากคอเข้าตะราง.
ลากตัวก. ใช้อำนาจหรือกำลังบังคับเอาตัวมา.
ลากษา(ลาก-) น. ครั่ง.
ลากหนามจุกช่องก. ยกเรื่องต่าง ๆ มาอ้างป้องกันตัว, ขัดขวางไม่ให้คนอื่นได้รับประโยชน์ในเมื่อตนเองไม่ได้รับประโยชน์ด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dragลาก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dragลาก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lagoonลากูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier lagoonลากูนสันดอนกั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drag-and-dropลากแล้วปล่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
drag-and-dropลากแล้วปล่อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drag and dropลากแล้วปล่อย [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goodbye!ลาก่อน! Return to Oz (1985)
Good byeลาก่อน Careful the Things You Say (2009)
Bye.ลาก่อน Bride Wars (2009)
Bye.ลาก่อน The Undergraduates (2010)
Bye.ลาก่อน. The Iceman (2012)
Good-bye. Good-bye!ดีลาก่อน ลาก่อน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Good-bye.ลาก่อน. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Good-bye!ลาก่อน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Good-bye!ลาก่อน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Good-bye, Grumpy!ดีลาก่อน, กรัมปี Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Good-bye.ดีลาก่อน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Good-bye, Grumpy.ดีลาก่อน, กรัมปี Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาก[v.] (lāk) EN: haul ; drag ; draw ; pull ; tow ; heave   FR: tirer ; traîner ; remorquer
ลากข้าง[n.] (lākkhāng) EN: vowel mark -าำ (ā)   FR: symbole vocalique -าำ (ā)
ลากจูง[v.] (lākjūng) EN: tow ; tug ; hau l; drag ; draw ; pull   FR: tirer ; traîner ; remorquer
ลากถูลู่ถูกัง[v. exp.] (lāk thūlūthūkang) EN: drag ; tow ; haul ; draw ; pull   
ลาก่อน[X] (lākøn) EN: goodbye ; good day ; good night ; bye-bye ; ta-ta (inf.)   FR: au revoir ; salut ! (fam.)
ลาก่อนละ[xp] (lākøn la) FR: adieu !
ลากเส้น[v. exp.] (lāk sen) EN: draw a line   FR: tracer une ligne
ลากเสียง[v. exp.] (lāk sīeng) EN: drawl ; speak slowly ; speak in a drawl   FR: dire d'une voix traînante
ลากไป[v.] (lāk pai) FR: traîner

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
tow away(vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
good bye(phrase) คำอำลา, ลาก่อน
pied(adj) มีสีสันหลากหลาย, มีสีฉูดฉาด, S. colourful,
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ
anchovy(n) ปลากะตัก เช่น Many people vow that they do not like anchovies as too many bad memories of smelly little fish on pizza have poisoned the experience for some.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adieu[INT] ลาก่อน, Syn. farewell, good bye
beach[VT] ลากมาเกยหาด, See also: เข้าจอดที่ชายหาด
bring out[PHRV] ดึงออกมา, See also: ลากออกมา, Syn. pull out
cart[VT] ลาก, Syn. drag, draw, haul
chariot[VT] ลากรถม้า, See also: ขับรถม้า
cheerio[INT] ลาก่อน, Syn. goodbye
cheers[INT] ลาก่อน, See also: โชคดี, Syn. farewell, goodbye
collar[VT] ลากคอเข้าคุก (คำสแลง), See also: ลากคอไปคุมขัง, Syn. arrest, catch, seize, apprehend, capture, grab
drag at[PHRV] ลาก, See also: ดึง, ยืดไป, Syn. drag on, draw at, puff at, pull at
drag away[PHRV] ลากออกไป, See also: ลากไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adieu(อะดู') interj.,n., (pl. adieus, adieux) ลาก่อน, Syn. farewell)
adios(แอดดิออส') interj. ลาก่อน, อำลา
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitrament(อาร์บิท'ระเมินทฺ) n. การตัดสิน,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
arbitration(อาร์บิเทร'เชิน) n. การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ,การชี้ขาด,การตัดสิน.

English-Thai: Nontri Dictionary
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
AU au revoir(int) ลาก่อน,แล้วพบกันใหม่
BYE-bye-bye(int) ลาก่อน,ไปล่ะนะ
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด
clank(n) เสียงลากโซ่
clank(vi) มีเสียงลากโซ่
courthouse(n) ศาลากลาง,สำนักงานศาล
dark(n) ความมืด,ที่มืด,เวลากลางคืน,ความลึกลับ,สีดำ
different(adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leave (n) ลากิจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
休暇をとる[きゅうかをとる, kyuukawotoru] (phrase) ลากิจ, ลาหยุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ลาก English: to draw

German-Thai: Longdo Dictionary
Zeit nehmen mit etw.(phrase) ให้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit nehmen mit jm.(phrase) ให้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
Zeit verbringen mit etw.(phrase) ใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit verbringen mit jm.(phrase) ใช้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
Guten Tag!(phrase) สวัสดี (ใช้พูดเวลากลางวัน)
Tschüss!ลาก่อน, บ๊ายบาย, ไปล่ะ (ใช้พูดเวลาร่ำลา), See also: Auf Wiedersehen!
losen(vt) |loste, hat gelost| จับสลากกินแบ่ง , See also: Related: verlosen
verlosen(vt) |verloste, hat verlost| ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, จับฉลาก, See also: Related: losen
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
Aufschrift(n) |die, pl. Aufschriften| ฉลากที่ติดตามขวดหรือห่อของ เช่น Die Aufschrift auf dem Karton lautet: Vorsicht Glas! ฉลากที่ข้างกล่องบอกว่า โปรดระวังแก้ว

French-Thai: Longdo Dictionary
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top