Search result for

cyst

(75 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyst-, *cyst*
English-Thai: Longdo Dictionary
cystitis(n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cyst[N] ถุงน้ำที่เกิดในร่างกายคนหรือสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyst(ซิสทฺ) n. ถุง,ถุงน้ำ,กระเพาะปัสสาวะ,เกราะ (ปรสิต) ,โพรงปิด, Syn. bladder,sac
cyst- ###SW. cyst Pref. "ถุง","ถุงน้ำ"
cystectomyn. ศัลยกรรมตัดเอาถุงหรือกระเพาะปัสสาวะออก
cystic(ซิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับถุงน้ำ กระเพาะปัสสาวะหรือถุงน้ำดี
cystine(ซิส'ทีน) n. เป็นอะมิโนแอซิดชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยธาตุกำมะถัน
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
cholecyst(โค'ลิซิสท) n. ถุงน้ำดี
cholecystalgian. อาการปวดถุงน้ำดี
cholecystectomyn. ศัลยกรรมตัดเอาถุงน้ำดีออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cystเซลล์เกราะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cystถุง, ถุงน้ำ, ถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyst, hydatidถุงน้ำตัวอ่อนตัวตืด [มีความหมายเหมือนกับ hydatid ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyst, meibomian; cyst, tarsalถุงน้ำไมโบเมียน, ปรวดหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ chalazion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyst, periodontalถุงน้ำปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyst, tarsal; cyst, meibomianถุงน้ำไมโบเมียน, ปรวดหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ chalazion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cystalgiaอาการปวดกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cystic๑. -กระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ vesical]๒. -ถุงน้ำดี๓. -เป็นถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cystic ductท่อถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cystica pyelitisกรวยไตอักเสบมีถุงน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyst Passersพาหะของโรคเชื้ออะมีบา [การแพทย์]
Cyst Wallผนังซีสต์ [การแพทย์]
Cystadenocarcinomaซิย์สตาดีโนคาร์ซิโนมา;ซิสตะดีโนคาร์ซิโนมา,มะเร็ง [การแพทย์]
Cystadenomaซิย์สตาดีโนมา;ซิสตะดีโนมา,เนื้องอก;เนื้อเยื่อกลายเป็นถุงน้ำ [การแพทย์]
Cystadenoma, Mucinousซิสตะดีโนมา,เนื้องอกมิวซินัส [การแพทย์]
Cystadenoma, Papillaryซิสตะดีโนมา,เนื้องอกแปปิลลารี [การแพทย์]
Cystamineซิสตามีน,สาร;ซิย์สตามีน [การแพทย์]
Cystathionineตัวกลางซิสตะไธโอนีน [การแพทย์]
Cystectomyการตัดกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Cysteic Acidกรดซิสเตอิค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cyst aspirationเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการระบายน้ำของเหลวจากถุงเต้านม. ส่วนใหญ่ของซีสต์ที่ไม่เป็นอันตราย (ไม่เป็นมะเร็ง)
Cystic fibrosisโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อต่อมขับออก(ภายนอก) มันทําให้เกิดการผลิตของเมือกหนาผิดปกติ, นําไปสู่การอุดตันของท่อตับอ่อน, ลําไส้, และหลอดลมและมักจะส่งผลให้ติดเชื้อทางเดินหายใจ.
Cystic kidneyโรคไตเรื้อรังเกิดขึ้นเมื่อไตของคนพัฒนาถุงที่เต็มไปด้วยของเหลวที่เรียกว่าซีสต์เมื่อเวลาผ่านไป โรคไตเรื้อรังที่ได้รับไม่เหมือนกับโรคไตกลายเป็นถุงน้ำ, โรคอื่นที่ทําให้เกิดไตในการพัฒนากลายเป็นซีสต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Cyst?ซีส Birthmarks (2008)
Large cyst. Something going on there?ซีสขนาดใหญ่\ มีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นตรงนั้น Birthmarks (2008)
A single super-sized cyst ruled out a diffuse process like scleroderma or lupus.มีซีสขนาดใหญ่มากปกคลุมกระจายไปทั่วเหมือนsclerodermaหรือลูปัส Birthmarks (2008)
Gallstones could cause a pancreatic cyst. Just turn around.นิ่วสามารถเกิดได้จากการมีซีสกระจายทั่ว Birthmarks (2008)
I'm not talking about what caused the cyst, but what the cyst caused.ผมไม่ได้คุยเกี่ยวกับซีส ผมพูดเกี่ยวกับซีสเพราะซิสคือทุกอย่าง Birthmarks (2008)
Cysts are symptoms, not diagnoses.ซีสคืออาการไม่ใช่โรค Birthmarks (2008)
Unless it's a multiple cyst, with connections to other organs...ไม่มีประโยชน์ซีสแบบผสมเกี่ยวข้องกับระบบอื่น Birthmarks (2008)
Yes. And also, we inject bubbles into the cyst and follow where they drift.ใช่เราสามารถฉีดฟองอากาศไปที่ซีส\ และดูว่ามันไปอยู่ที่ไหน Birthmarks (2008)
A phenarbital coma will not only allow us to inject the cyst, I'll treat the DTS.phenobarbital coma \ ไ่ม่ได้ถูกอนุญาตให้ฉีดซีสมันใช้รักษาDTS Birthmarks (2008)
The problem wasn't the cyst.ปัญหาไม่ใช่ซีส.. Birthmarks (2008)
Lung cysts, they wouldn't show up on an X-ray.มีซีสที่ปอด ไม่เห็นในเอ็กซ์เรย์ Lucky Thirteen (2008)
You ruptured a cyst, her lung collapsed.คุณทำให้ซีสแตกออก ปอดเธอล้มเหลว Lucky Thirteen (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรวด[N] cyst, Thai definition: เนื้อที่เป็นโรค มีลักษณะเป็นก้อนแข็งอยู่ใต้ผิวหนัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บลาสโตซิสต์[n.] (blāstōsist = blāstōsis) EN: blastocyst   
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ[n.] (kraphǿ patsāwa aksēp) EN: cystisis   FR: cystite [f] ; inflammation de la vessie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CYST    S IH1 S T
CYSTS    S IH1 S T S
CYSTS    S IH1 S S
CYSTS    S IH1 S
CYSTIC    S IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cyst    (n) (s i1 s t)
cysts    (n) (s i1 s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cystein {n} [biochem.]Cysteine [Add to Longdo]
Zyste {f} | Zysten {pl}cyst | cysts [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cystein {n} [biochem.] (n slang) โปรตีนชนิดหนึ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリニ肺炎[カリニはいえん, karini haien] (n) pneumocystis carinii pneumonia [Add to Longdo]
コレシストキニンパンクレオザイミン[, koreshisutokininpankureozaimin] (n) cholecystokinin-pancreozymin [Add to Longdo]
シスチン[, shisuchin] (n) cystine [Add to Longdo]
システイン[, shisutein] (n) cysteine [Add to Longdo]
ジャイアントケルプ[, jaiantokerupu] (n) giant kelp (Macrocystis pyrifera) [Add to Longdo]
ホモシステイン[, homoshisutein] (n) homocysteine [Add to Longdo]
耳嚢[じのう, jinou] (n) otocyst [Add to Longdo]
多嚢胞性卵巣症候群[たのうほうせいらんそうしょうこうぐん, tanouhouseiransoushoukougun] (n) polycystic-ovary syndrome [Add to Longdo]
頭巾海豹[ずきんあざらし;ズキンアザラシ, zukin'azarashi ; zukin'azarashi] (n) (uk) hooded seal (Cystophora cristata) [Add to Longdo]
嚢腫[のうしゅ, noushu] (n) (See 嚢胞) cyst [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半胱氨酸[bàn guāng ān suān, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄤ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] cysteine (Cys), an amino acid; mercaptoethyl amine [Add to Longdo]
囊肿[náng zhǒng, ㄋㄤˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] cyst (med.) [Add to Longdo]
纤维囊泡症[xiān wéi náng pào zhèng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄋㄤˊ ㄆㄠˋ ㄓㄥˋ, / ] cystic fibrosis [Add to Longdo]
膀胱炎[bǎng guāng yán, ㄅㄤˇ ㄍㄨㄤ ㄧㄢˊ, ] cystitis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cyst \Cyst\ (s[i^]st), n. [Gr. ky`stis bladder, bag, pouch, fr.
   ky`ein to be pregnant. Cf. {Cyme}.]
   1. (Med.)
    (a) A pouch or sac without opening, usually membranous and
      containing morbid matter, which is accidentally
      developed in one of the natural cavities or in the
      substance of an organ.
    (b) In old authors, the urinary bladder, or the gall
      bladder. [Written also {cystis}.]
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) One of the bladders or air vessels of certain
    alg[ae], as of the great kelp of the Pacific, and common
    rockweeds ({Fuci}) of our shores. --D. C. Eaton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) A small capsule or sac of the kind in which many
      immature entozoans exist in the tissues of living
      animals; also, a similar form in Rotifera, etc.
    (b) A form assumed by Protozoa in which they become
      saclike and quiescent. It generally precedes the
      production of germs. See {Encystment}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cyst
   n 1: a closed sac that develops abnormally in some body
      structure
   2: a small anatomically normal sac or bladderlike structure
     (especially one containing fluid) [syn: {vesicle}, {cyst}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top