ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterpois

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterpois-, *counterpois*, counterpoi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterpoise[N] ความสมดุล, See also: สภาพที่สมดุล, Syn. balance
counterpoise[VT] ทำให้สมดุล, Syn. counterpose, counterbalance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize

English-Thai: Nontri Dictionary
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
counterpoise(vt) ถ่วงดุล,ทำให้ทรงตัว,ถ่วง,คาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counterpoisonพิษล้างพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาน[V] counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงดุล, Example: สหรัฐอเมริกาต้องใช้กำลังทหาร 4 แสนกว่านายเข้าไปในพื้นที่เพื่อคานกำลังสร้างดุลยภาพระหว่างกองทัพอันใหญ่โตมโหฬารของอิรักกับชาติอาหรับที่เป็นกลาง, Thai definition: ต่างฝ่ายต่างคุมกันอยู่, ต่างฝ่ายต่างตรึงกันอยู่
คานอำนาจ[V] counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงอำนาจ, Example: การแก้ปัญหาทำในแนวคิดที่ว่าให้มีกรรมการหลายชุดและให้กรรมการมาคานอำนาจซึ่งกันและกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterpoise    (v) kˈauntəpɔɪz (k au1 n t @ p oi z)
counterpoised    (v) kˈauntəpɔɪzd (k au1 n t @ p oi z d)
counterpoises    (v) kˈauntəpɔɪzɪz (k au1 n t @ p oi z i z)
counterpoising    (v) kˈauntəpɔɪzɪŋ (k au1 n t @ p oi z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
持ち合う[もちあう, mochiau] (v5u) (1) to balance; to counterpoise; (2) to remain unchanged; (3) to share (e.g. the expense); to bear (part of) [Add to Longdo]
平衡錘[へいこうすい, heikousui] (n) counterweight; counterpoise [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top