ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สภาพที่สมดุล

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สภาพที่สมดุล-, *สภาพที่สมดุล*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สภาพที่สมดุล มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สภาพที่สมดุล*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterpoise[N] ความสมดุล, See also: สภาพที่สมดุล, Syn. balance
equilibrate[VT] ทำให้สมดุล, See also: ทำให้เท่ากัน, ทำให้อยู่ในสภาพที่สมดุล, Syn. stabilize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keel(คีล) n. กระดูกงูเรือ,โครงเรือ,สันตามยาว เรือ.,สีย้อมแดงชนิดหนึ่ง vt.,vi. พลิก,คว่ำ,เอียง,ทำให้เย็น (โดยเฉพาะจากการพัด) -Phr. (on an evenkeel,ในสภาพที่สมดุลหรือมั่นคง) .

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top