ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คานอำนาจ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คานอำนาจ-, *คานอำนาจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คานอำนาจ[V] counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงอำนาจ, Example: การแก้ปัญหาทำในแนวคิดที่ว่าให้มีกรรมการหลายชุดและให้กรรมการมาคานอำนาจซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Royal Highness, if you want to be the King in the future, you must break out of the barriers of the Queen.องค์รัชทายาท ถ้าท่านต้องการจะเป็นกษัตริย์ในอนาคต ท่านต้องคานอำนาจของพระราชินี Episode #1.41 (2006)
We provide ...เรานำเสนอ... การคานอำนาจ The Boost Job (2010)
leverage.การคานอำนาจ The Ho Ho Ho Job (2010)
You want to profit from the power balance between the Qing court and the revolutionary army.ท่านอยากได้กำไรจากการคานอำนาจ ระหว่างราชสำนักชิงกับกองกำลังปฏิวัติ ตอนนี้ท่านจึงต้องการสันติภาพ 1911 (2011)
What do you think of this balance between my left and right hands?ที่ผมคานอำนาจด้วยทั้งมือซ้ายมือขวา พูดตรงๆผมประทับใจมาก 1911 (2011)
We provide...เราเสนอ การคานอำนาจ The Hot Potato Job (2011)
Information was-- was leverage, it would protect her, but she had to move fast.ข้อมูลที่จะช่วยคานอำนาจ มันจะปกป้องเธอ แต่เธอต้องรีบ A Dance with Death (2012)
That's my leverage.นั่นคือคานอำนาจของผม The Red Tattoo (2013)
That's my leverage.นั่นคือคานอำนาจของผม Fire and Brimstone (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top