ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consignees

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consignees-, *consignees*, consignee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consignees (n) kˌɒnsaɪnˈiːz (k o2 n s ai n ii1 z)
consigned (v) kˈənsˈaɪnd (k @1 n s ai1 n d)
consignee (n) kˌɒnsaɪnˈiː (k o2 n s ai n ii1)
consigner (n) kˈənsˈaɪnər (k @1 n s ai1 n @ r)
consigners (n) kˈənsˈaɪnəz (k @1 n s ai1 n @ z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consignee(n) ผู้รับ, Syn. recipient, receiver
consigner(n) ผู้ส่ง, Syn. consignor, sender, exporter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consignee(คันไซนี') n. ผู้ที่ของส่งถึง,ผู้รับของ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consigneeผู้รับฝากขาย [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consigneeผู้รับฝากขาย, See also: A. Consigner
consignee[คันไซ้นี่] (n) ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า หากระบุในใบตราส่งจะอยู่ในช่องที่ 2 อ้านซ้ายริมบน ซึ่งมีเรียงกัน 3 ช่องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด คือ ช่อง 1 Shipper คือ ผู้ส่งสินค้าซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ช่อง 2 Consignee คือ ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า จะระบุต้นทาง หรือปลายทางก็ได้ตามบริบทแวดล้อม ช่อง 3 คือ Notify Party คือ ผู้รับแจ้งเมื่อมีการส่งสินค้าออกไปจากต้นทางแล้ว
consignee[คอนซ้ายนี่] (n) ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า (transferee of the title or property or ownership of the goods sold)
consigner(n) ผู้ฝากขาย, See also: A. Consignee

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Consigned.ได้รับมอบหมาย Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Sheriff Northman and I consigned him to the ground, but we did not kill him.ผู้คุมเขตนอร์ธแมนและผม เป็นคนฝังเขาไว้ใต้คอนกรีต แต่เราไม่ได้ฆ่าเขา Authority Always Wins (2012)
Sheriff Northman and I consigned him to the ground, but we did not kill him.นายอำเภอนอร์ธแมนกับผม เป็นคนฝังเขาไว้ใต้พื้นดิน แต่เราไม่ได้ฆ่าเขา Whatever I Am, You Made Me (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consigneThe letter was consigned to the wastepaper basket.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องรับฝากกระเป๋า[hǿng rap fāk krapao] (n, exp) EN: left-luggage office  FR: consigne [f]
จดทะเบียน[jotthabīen] (v) EN: register ; enroll  FR: consigner ; enregistrer
ลงทะเบียน[longthabīen] (v) EN: register ; enroll ; record  FR: enregistrer ; consigner
ผู้รับฝากขาย[phūrap fāk-khāi] (n, exp) EN: consignee
ผู้รับของ[phūrapkhøng] (n) EN: consignee
ผู้รับมอบ[phūrapmøp] (n) EN: consignee
ผู้รับสินค้า[phūrap sinkhā] (n, exp) EN: consignee
ผู้รับตราส่ง[phū rap trā song] (n, exp) EN: consignee
ที่รับฝากกระเป๋าเดินทาง[thī rap fāk krapao doēnthāng] (n, exp) EN: left-luggage office  FR: consigne [f]
วิธีดำเนิน[withī damnoēn] (n, exp) FR: façon de procéder [f] ; consigne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIGNED K AH0 N S AY1 N D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寄销[jì xiāo, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠ, / ] to dispatch; consigned (goods) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warenempfänger {m}; Empfänger {m}consignee [Add to Longdo]
übergeben | übergebend | übergeben | übergibt | übergabto consign | consigning | consigned | consigns | consigned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荷受人;荷受け人[にうけにん, niukenin] (n) consignee [Add to Longdo]
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee [Add to Longdo]
届け先[とどけさき, todokesaki] (n) destination; receiver's address; consignee [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top