ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

considering

K AH0 N S IH1 D ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -considering-, *considering*, consider
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
considering(prep) ในความคิดของ, See also: ในมุมมองของ, Syn. in view of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
considering(คันซิด'เดอริง) prep. เกี่ยวกับ, ในด้าน, เมื่อพิจารณาถึง. -adv. เมื่อพิจารณาถึงทุกสิ่งแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
considering(pre) เมื่อพิจารณาถึง, เกี่ยวกับในด้าน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท Oh, God! (1977)
I thought it fitting, considering the rocky terrain.ข้าคิดว่ามันเหมาะสม ดูจากสภาพที่มีแต่หินนี่ The Princess Bride (1987)
Now, a man like you, wife, baby daughter I'd be considering those factors very carefully.แกมีลูกมีเมีย คิดถึงข้อนี้ไว้ให้ดี Casualties of War (1989)
Well, considering how much less acreage we have for corn, ถ้าคิดถึงที่ที่มีเหลือไว้ปลูกข้าวโพด Field of Dreams (1989)
So we've been considering those who wish to control others through their insecurity and their narcissism.เราได้พิจารณาบุคคล ที่ชอบบงการผู้อื่น... ...ผ่านความไม่มั่นคงและ ความหลงตัวเองของพวกเขา Basic Instinct (1992)
I suppose so, considering it's Wales.ก็คงอย่างนั้น ถ้าไม่นับว่านี่คือเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I bear you no ill-will for being justified in your advice to me in May, which, considering the event, shows some greatness of mind, I think.พ่อต้องทนกับความไม่เต็มใจของลูกที่ถูกแสดงออกมา สำหรับคำแนะนำที่มีให้พ่อในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พ่อคิดว่ามันได้แสดงถึงความประเสริฐของจิตใจบางอย่าง Episode #1.5 (1995)
But considering what we thought only a few hours ago, it's not so bad, is it?แต่เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เราคิดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน ตอนนี้มันก็ไม่เลวนักไม่ใช่เหรอคะ Episode #1.6 (1995)
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
Actually, considering how long you've been dead, you look pretty good.อันที่จริง พิจารณาจากระยะเวลาการตาย ท่านยังดูดีทีเดียว Anastasia (1997)
Considering your performance the last time we roped up...ดูจากคราวล่าสุดที่ ผูกเชือกกับนายแล้ว Seven Years in Tibet (1997)
Well, considering I've never seen anyone get it right, including my mentor, Dr. Leaky at M.I.T. -คือครูไม่เคยเห็นใครทำถูกมาก่อน แม้แต่ครูของครู ดร.ลี้คกี้ที่เอ็มไอที Rushmore (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consideringConsidering his capabilities we cannot expect him to succeed.
consideringHe does well considering that he has no experience.
consideringHe is doing very well considering he lacks experience.
consideringHe looks very vigorous, considering his age.
consideringHe looks young considering his age.
consideringHis suggestion is worth considering.
consideringI am considering how to settle the matter.
consideringI'm considering going with them.
consideringI'm considering studying in America next year.
consideringIn any case now I'm considering trying out some likely things.
consideringIn such cases, adults should not scold them instantly, but be patient with them, considering their mental growth.
consideringI think his suggestion is worth considering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การครุ่นคิด(n) pondering, See also: considering, Syn. การกังวล, Example: การครุ่นคิดในบางเรื่องมากเกินไปทำให้จิตใจไม่ผ่องใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อพิจารณา[khø phitjāranā] (n, exp) EN: point worth considering
น่าพิจารณา[nāphitjāranā] (adj) EN: worth considering  FR: prenable en compte

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSIDERING K AH0 N S IH1 D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
considering (v) kˈənsˈɪdərɪŋ (k @1 n s i1 d @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
就﹍而言[jiù ér yán, ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄧㄢˊ, ] considering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
してみると;してみれば[shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
にしては[nishiteha] (exp) for (e.g. "she dances well for an eight-year old"); considering it's (something or someone) [Add to Longdo]
ほいほい[hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
勘例[かんれい, kanrei] (n) considering old precedents [Add to Longdo]
見切り発車[みきりはっしゃ, mikirihassha] (n, vs) starting a train before all the passengers are on board; making a snap decision; starting an action without considering objections to it any longer; (P) [Add to Longdo]
顧み[かえりみ, kaerimi] (n) (1) looking back; (2) reflecting; reconsidering; (3) consideration; concerning oneself [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n, adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
歳の割に;才の割に[さいのわりに, sainowarini] (suf) considering he (she) is ... year's old [Add to Longdo]
熟思黙想[じゅくしもくそう, jukushimokusou] (n, vs) considering (a matter) carefully and silently; being lost in silent contemplation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top