ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การครุ่นคิด

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การครุ่นคิด-, *การครุ่นคิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การครุ่นคิด[N] pondering, See also: considering, Syn. การกังวล, Example: การครุ่นคิดในบางเรื่องมากเกินไปทำให้จิตใจไม่ผ่องใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I can go back to sulking and Elena-longing and forehead brooding.และฉันสามารถกลับไปทำ ให้เอเลน่าโกรธเคือง ได้อีกยาวนาน และการครุ่นคิดให้ปวดหัว ก็เป็นเรื่องสนุก ฉันชอบแบบนี้ History Repeating (2009)
My grief and introspection terrifies them, drives Gemma mad, and Clay's pity has moved into profound loathing.ความปวดร้าวและการครุ่นคิดของผม ความหวาดกลัวต่อพวกเขา มันทำให้เจมม่าคลุ้มคลั่ง และความเกลียดชังของเคลย์เพิ่มชึ้น Bainne (2010)
How dare you disturb our contemplation?ถือดียังไงมารบกวนเวลาในการครุ่นคิดของเรา? From Up on Poppy Hill (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meditation[N] การไตร่ตรอง, See also: การครุ่นคิด, การพิจารณา, การใคร่ครวญ, Syn. deliberation, contemplation
monomania[N] การครุ่นคิดเรื่องเดียว
withdrawnness[N] การครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว, See also: การไม่ชอบเข้าสังคม, การเก็บเนื้อเก็บตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
nostalgia(นอสแทล'เจีย) n. การครุ่นคิดอยากให้กลับมาซึ่งประสบการณ์,สิ่งของหรือความคุ้นเคยในอดีต, See also: nostalgic adj.
reflection(รีเฟลค'เชิน) n. การสะท้อนกลับ,การส่องกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,แสงสะท้อน,ความร้อนสะท้อนกลับ,การครุ่นคิด,การไตร่ตรอง,การตำหนิ,การกล่าวหา,การพับกลับ,การงอกลับ., See also: al adj., Syn. reflexion,thought

English-Thai: Nontri Dictionary
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด
rumination(n) การครุ่นคิด,การตรึกตรอง,การรำพึง,การเคี้ยวเอื้อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top