ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coinage

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coinage-, *coinage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coinage(n) การบัญญัติศัพท์, See also: การคิดคำขึ้นใหม่, การสร้างคำ, Syn. neologism
coinage(n) การผลิตเหรียญ, Syn. coining, minting, coins
coinage(n) เงินเหรียญ, Syn. currency, coins
coinage(n) ระบบเงินเหรียญ, See also: ระบบเหรียญกษาปณ์, Syn. currency, coins
coinage(n) ศัพท์ใหม่, See also: คำที่คิดค้นขึ้นเอง, คำที่สร้างขึ้นเอง, Syn. neologism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coinage(คอย'เนจฺ) n. การทำเหรียญกษาปณ์, ชนิดแบบหรือจำนวนเหรียญกษาปณ์, สิ่งที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
coinage(n) เงินตรา, การพิมพ์เหรียญ, การสร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coinageการผลิตเหรียญกระษาปณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coinageเหรียญกระษาปณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This included mandating a single coinage, making uniform all weights and measures, the widths of carts and roads, as well as the precise way the Chinese language was to be written, including what you were allowed to write and think.นี้รวมถึงการบังคับเหรียญเดียว ทำให้เครื่องแบบ น้ำหนักและมาตรการ ความกว้างของรถและ ถนนเช่นเดียวกับวิธีที่แม่นยำ Hiding in the Light (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระษาปณ์(n) coinage, See also: coin, Syn. กษาปณ์, Ant. กษาปน์, Thai Definition: เงินตราที่ทำด้วยโลหะ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
coinage

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coinage
coinages

WordNet (3.0)
coinage(n) coins collectively, Syn. specie, metal money, mintage
neologism(n) a newly invented word or phrase, Syn. neology, coinage
neologism(n) the act of inventing a word or phrase, Syn. neology, coinage

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Coinage

n. [ From Coin, v. t., cf. Cuinage. ] 1. The act or process of converting metal into money. [ 1913 Webster ]

The care of the coinage was committed to the inferior magistrates. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

2. Coins; the aggregate coin of a time or place. [ 1913 Webster ]

3. The cost or expense of coining money. [ 1913 Webster ]

4. The act or process of fabricating or inventing; formation; fabrication; that which is fabricated or forged. “Unnecessary coinage . . . of words.” Dryden. [ 1913 Webster ]

This is the very coinage of your brain. Shak. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貨幣[かへい, kahei] (n, adj-no) money; currency; coinage; (P) #7,541 [Add to Longdo]
金目;金眼[きんめ, kinme] (n) (1) (金目 only) Edo-period unit of gold coinage; (2) golden eyes (of a cat, etc.); (3) (abbr) (See 金目鯛) splendid alfonsino (Beryx splendens) [Add to Longdo]
銀目;銀眼[ぎんめ, ginme] (n) (1) (銀目 only) Edo-period unit of silver coinage; (2) steel-blue eyes (e.g. of a cat); (3) (uk) (abbr) (See 銀目鯛) silver eye (species of beardfish, Polymixia japonica) [Add to Longdo]
皇朝十二銭[こうちょうじゅうにせん, kouchoujuunisen] (n) twelve coinages minted in Japan during the Nara and Heian periods [Add to Longdo]
私鋳銭[しちゅうせん, shichuusen] (n) private coinage [Add to Longdo]
造幣[ぞうへい, zouhei] (n) coinage; mintage [Add to Longdo]
鋳貨[ちゅうか, chuuka] (n) coinage; mintage [Add to Longdo]
富本銭[ふほんせん, fuhonsen] (n) (See 和同開珎) Japan's first coinage (dating to 683 CE, but perhaps never in circulation) [Add to Longdo]
万年通宝[まんねんつうほう, mannentsuuhou] (n) ancient Japanese coinage first minted in 760 CE [Add to Longdo]
洋銀[ようぎん, yougin] (n) (1) German silver; nickel silver; (2) silver coinage imported to Japan during the late Edo and early Meiji periods [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top