ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chalk

CH AA1 K   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chalk-, *chalk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chalk[VT] เขียนด้วยชอล์ก
chalk[N] ชอล์ก
chalk up[PHRV] บันทึก, See also: จดไว้, ลงบัญชี, Syn. charge against, charge down, charge to, mark up, put down
chalk up[PHRV] บันทึก (บางสิ่ง) เป็นความสำเร็จ, See also: จดบันทึก, จดจำไว้
chalk up[PHRV] คิดบัญชี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ลงบัญชี, Syn. clock up, log up, notch up, score up
chalk out[PHRV] วางแผน, See also: วางแผนสำหรับ, วางแผนเพื่อ
chalkboard[N] กระดานดำ, Syn. blackboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chalk(ชอล์ก) n. ชอล์ก,ปูนขาว -vt. เขียนด้วยชอล์ก -Phr. chalk up ทำคะแนน,ได้รับ

English-Thai: Nontri Dictionary
chalk(n) ชอล์ก,ปูนขาว
chalkboard(n) กระดานดำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chalk๑. ชอล์ก๒. หินคล้ายชอล์ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Chalkชั้นหินชอล์ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Chalk rock๑. หินคล้ายชอล์ก๒. หินปนชอล์ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chalk ชอล์ก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
chalkชอล์ก, แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) รูปหนึ่งในธรรมชาติ มีลักษณะร่วน  เป็นเม็ดละเอียดสีขาวหรือสีเทาอ่อน ใช้ทำซีเมนต์ ผงขัด ดินสอสี และปุ๋ย ชอล์กแท่งที่ใช้เขียนกระดานดำไม่ใช่แคลเซียมคาร์บอเนต แต่เป็นแคลเซียมซัลเฟต (CaCO4) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chalk Boardแผ่นไม้ [การแพทย์]
Chalk-Board Techniqueเทคนิคการใช้แทนกระดานดำ [การแพทย์]
Chalkingลักษณะการเสื่อมสภาพอย่างหนึ่งของยางเกิดเป็นฝุ่นผงบริเวณพื้นผิว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการได้รับแสงแดดนานๆ ทำให้พื้นผิวแข็งมากขึ้นและปริออก และทำให้สารตัวเติมที่อยู่ด้านในโผล่ออกมา [เทคโนโลยียาง]
Chalky Appearanceลักษณะขาวทึบเป็นเนื้อเดียวกันแบบชอล์ค [การแพทย์]
Chalky kernelsข้าวเมล็ดท้องไข่ [การค้าระหว่างประเทศ]
Chalky Streaksเส้นสีขาวคล้ายชอล์ค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It won't happen again. Please note that Black Chalk was here exactly on time.มันจะไม่เกิดขึ้นอีก โปรดสังเกตว่าแบล็กชอล์กมาถึงตรงเวลา Okja (2017)
Six minutes, forty-five seconds before Black Chalk arrive!หกนาที 45 วินาที ก่อนที่แบล็กชอล์กจะมาถึง Okja (2017)
They accumulated in thick deposits of chalk or limestone on the ocean floor.พวกเขาสะสมใน เงินฝากหนาของชอล์ก หรือหินปูนบนพื้นมหาสมุทร The World Set Free (2014)
Chalk another one up to Muirfield.ตอนนี้ Reunion (2013)
I'm going to need three more chalks queued up at the border.ฉันต้องหา จนท.อีก 3 คนไปที่ชายแดน The Hub (2013)
Chalk it up to experience and head back to Rosewood. (Heaving breathing) (Exhales)เก็บมันไว้เป็นประสบการณ์ แล้วไสหัวกลับโรสวู้ดไปซะ สนุกจริงๆ... นายมาทำอะไรที่นี่ในความมืด,นาย? เขายังอยู่ที่นี่? Death and the Maiden (2013)
I was sort of expecting a body outline in chalk or tape.หนูคิดว่าจะมีรูปร่างกายที่เขียน โดยชอล์คหรือเทปเสียอีก Potage (2013)
What do you say we chalk it up to the barometric pressure and never speak of it again?คุณจะว่ายังไงถ้าจะบอกว่ามัน เป็นผลมาจากความกดดันของบรรยากาศ\และเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีก I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
Finally get to chalk one up in the win column, huh?ในที่สุดก็ได้ 1 แต้มในช่องชนะแล้วสิ? Consequences (2012)
What about this chalk mark?พยายามต่อไป แล้วได้อะไรเกี่ยวกับเครื่องหมายนั้นบ้าง The Three Bears (2012)
People will just chalk that up as me being a softy.ผู้คนจะแค่คิดว่า ผมเป็นคนที่อ่อนแอ Fifty-One (2012)
Ok, you know what? I'm gonna chalk that up to a little jet lag and let's start this thing over.โอเค รู้ไหม ผมจะถือซะว่าคุณยังเหยื่อยจากการเดินทาง The Silencer (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chalkBring me a piece of chalk.
chalkBring me two pieces of chalk.
chalkGive me a piece of chalk.
chalkGive me three pieces of chalk.
chalkHer face was the color of chalk.
chalkHe run fastest by a long chalk.
chalkHe took out a piece of chalk.
chalkHe will chalk up more than ten points.
chalkIt is not easy to write in chalk.
chalkPlease bring me two pieces of chalk.
chalkTake this piece of chalk and write on the blackboard.
chalkThat is not a yellow piece of chalk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาวจั๊วะ[ADJ] snow-white, See also: chalky white, snowy white, dazzling white, real white, Syn. ขาวสนิท, Ant. ดำมืด, Example: ขนสีขาวจั๊วะบริสุทธิ์สวยงามของกระต่าย แปดเปื้อนความทารุณจนน่าสังเวช
กระดานดำ[N] blackboard, See also: chalkboard, greenboard, Example: ในการประชุมเราจะแต่งตั้งหรือกำหนดให้มีผู้บันทึกหรือผู้จดบนกระดานดำ, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานขนาดใหญ่ทาสีเข้มเช่น สีดำ สีเขียว สำหรับเขียนอักษรขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน มักใช้ในโรงเรียน
ชอล์ก[N] chalk, Example: อาจารย์บางท่านแพ้ชอล์ก แต่ก็จำเป็นต้องใช้ชอล์กเขียนกระดาน, Count unit: แท่ง, Thai definition: เครื่องเขียนกระดานดำชนิดหนึ่งที่เป็นสีขาวหรือสีอื่นๆ ทำจากแคลเซียมซัลเฟต ซึ่งได้จากเกลือจืดหรือยิปซัมผสมน้ำ
หินดินสอพอง[N] chalk, Syn. ชอล์ก, Example: คนสมัยก่อนใช้หินดินสอพองเขียนหนังสือ, Thai definition: ชื่อแร่ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต มีซิลิกาปนอยู่เล็กน้อย เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยการรวมตัวของหินปูนจากซากสัตว์ พืช และเปลือกหอยในทะเล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาลเก้ 04[TM] (Chālkē sūn-sī) EN: Schalke 04   FR: Schalke 04 [m] ; Schalke
ชอล์ก[n.] (chøk) EN: chalk   FR: craie [f]
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler   FR: craie [f]
หินดินสอพอง[n.] (hindinsøphøng) EN: chalk   FR: craie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHALK    CH AA1 K
CHALK    CH AO1 K
CHALKS    CH AO1 K S
CHALKED    CH AO1 K T
CHALKER    CH AO1 K ER0
CHALKING    CH AO1 K IH0 NG
CHALKLEY    CH AE1 L K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chalk    (v) tʃˈɔːk (ch oo1 k)
chalks    (v) tʃˈɔːks (ch oo1 k s)
chalky    (j) tʃˈɔːkiː (ch oo1 k ii)
chalked    (v) tʃˈɔːkt (ch oo1 k t)
chalkier    (j) tʃˈɔːkɪəʳr (ch oo1 k i@ r)
chalking    (v) tʃˈɔːkɪŋ (ch oo1 k i ng)
chalkpit    (n) tʃˈɔːkpɪt (ch oo1 k p i t)
chalkiest    (j) tʃˈɔːkɪɪst (ch oo1 k i i s t)
chalkpits    (n) tʃˈɔːkpɪts (ch oo1 k p i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粉笔[fěn bǐ, ㄈㄣˇ ㄅㄧˇ, / ] chalk, #28,159 [Add to Longdo]
白垩[bái è, ㄅㄞˊ ㄜˋ, / ] chalk, #64,581 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreidezeichnung {f}chalk drawing; chalkdrawing [Add to Longdo]
ein Pluspunkt für ihnchalk up one for him [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルキ[, karuki] (n) chalk (ger [Add to Longdo]
チャコ[, chako] (n) chalk [Add to Longdo]
チョーキング[, cho-kingu] (n) (1) choking; (2) chalking; (3) bending (a guitar string); (P) [Add to Longdo]
チョーク(P);チョック[, cho-ku (P); chokku] (n,adj-no) (1) chalk; (2) choke; (3) chock; (P) [Add to Longdo]
チョークストライプ[, cho-kusutoraipu] (n) chalk stripe [Add to Longdo]
胡粉[ごふん, gofun] (n) artists' chalk; white pigment; powdered calcium carbonate [Add to Longdo]
石灰質[せっかいしつ, sekkaishitsu] (adj-no) calcareous; chalky [Add to Longdo]
白亜;白堊[はくあ, hakua] (n,adj-no) (1) (See 白墨) chalk (mineral); (2) white wall [Add to Longdo]
白亜質[はくあしつ, hakuashitsu] (n,adj-no) chalky [Add to Longdo]
白墨[はくぼく, hakuboku] (n) (See 白亜) blackboard chalk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chalk \Chalk\ (ch[add]k), n. [AS. cealc lime, from L. calx
   limestone. See {Calz}, and {Cawk}.]
   1. (Min.) A soft, earthy substance, of a white, grayish, or
    yellowish white color, consisting of calcium carbonate,
    and having the same composition as common limestone.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fine Arts) Finely prepared chalk, used as a drawing
    implement; also, by extension, a compound, as of clay and
    black lead, or the like, used in the same manner. See
    {Crayon}.
    [1913 Webster]
 
   {Black chalk}, a mineral of a bluish color, of a slaty
    texture, and soiling the fingers when handled; a variety
    of argillaceous slate.
 
   {By a long chalk}, by a long way; by many degrees. [Slang]
    --Lowell.
 
   {Chalk drawing} (Fine Arts), a drawing made with crayons. See
    {Crayon}.
 
   {Chalk formation}. See {Cretaceous formation}, under
    {Cretaceous}.
 
   {Chalk line}, a cord rubbed with chalk, used for making
    straight lines on boards or other material, as a guide in
    cutting or in arranging work.
 
   {Chalk mixture}, a preparation of chalk, cinnamon, and sugar
    in gum water, much used in diarrheal affection, esp. of
    infants.
 
   {Chalk period}. (Geol.) See {Cretaceous period}, under
    {Cretaceous}.
 
   {Chalk pit}, a pit in which chalk is dug.
 
   {Drawing chalk}. See {Crayon}, n., 1.
 
   {French chalk}, steatite or soapstone, a soft magnesian
    mineral.
 
   {Red chalk}, an indurated clayey ocher containing iron, and
    used by painters and artificers; reddle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chalk \Chalk\, v. t. [imp. & p. p. {Chalked}; p. pr. & vb. n.
   {Chalking}.]
   1. To rub or mark with chalk.
    [1913 Webster]
 
   2. To manure with chalk, as land. --Morimer.
    [1913 Webster]
 
   3. To make white, as with chalk; to make pale; to bleach.
    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Let a bleak paleness chalk the door. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   {To chalk out}, to sketch with, or as with, chalk; to
    outline; to indicate; to plan. [Colloq.] "I shall pursue
    the plan I have chalked out." --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chalk
   n 1: a soft whitish calcite
   2: a pure flat white with little reflectance
   3: an amphetamine derivative (trade name Methedrine) used in the
     form of a crystalline hydrochloride; used as a stimulant to
     the nervous system and as an appetite suppressant [syn:
     {methamphetamine}, {methamphetamine hydrochloride},
     {Methedrine}, {meth}, {deoxyephedrine}, {chalk}, {chicken
     feed}, {crank}, {glass}, {ice}, {shabu}, {trash}]
   4: a piece of calcite or a similar substance, usually in the
     shape of a crayon, that is used to write or draw on
     blackboards or other flat surfaces
   v 1: write, draw, or trace with chalk

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top