Search result for

ลงบัญชี

(35 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงบัญชี-, *ลงบัญชี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงบัญชี[V] charge it to one's account, See also: put it to one's account, keep the accounts, Syn. ค้าง, เชื่อ, Example: ของที่ซื้อวันนี้ผมลงบัญชีไว้ก่อน สิ้นเดือนจะจ่ายให้, Thai definition: ลงบันทึกไว้ในบัญชี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll put this on the Mansion tab and have it all sent over this afternoon.เราจะส่งให้คุณเย็นนี้ และลงบัญชีของคฤหาสน์ The House Bunny (2008)
Syl has offered to list my house, so we can buy something bigger.ซิลเสนอจะลงบัญชี บ้านของฉัน เราจะได้ซื้อบ้านที่ใหญ่กว่านี้ Living the Dream (2009)
I'm putting you down for two bags of iceฉันจะลงบัญชีคุณไว้สำหรับถุงใส่น้ำแข็ง Introduction to Statistics (2009)
Put it on my bill.เอาลงบัญชีฉันไว้เลย Leap Year (2010)
Are actually placed on a watch listจะถูกลงบัญชีรายชื่อไว้ Interpretive Dance (2010)
Put it on my tab.ลงบัญชีผมไปเลย Out of the Chute (2011)
His family's here now.ลงบัญชีผมไว้นะ เด็กใหม่" ครอบครัวของเขาอยู่ที่นี่แล้ว Nature of the Beast (2011)
Ryan, check and see if all of the catering vans are accounted for and interview all the catering staff.ไรอัน คุณช่วยดูให้หน่อยนะ ว่่าได้ลงบัญชี ขอให้รถส่งอาหาร และพนักงานส่งอาหารทั้งหมดมาสัมภาษณ์แล้วหรือยัง Eye of the Beholder (2011)
Put it on my charge.ลงบัญชีฉันไว้ Episode #1.1 (2012)
Cool. Put it on my account.แจ๋ว ลงบัญชีไว้เลย Contemporary Impressionists (2012)
Our storage unit is registered to a P.O. box owned by someone whose signature is totally unreadable.หลักฐานของเราถูกลงบัญชี ไว้ในพี.โอ. บ็อกซ์ โดยใครสักคนที่มีลายเซ็นต์ที่ อ่านไม่ออก Identity Crisis (2012)
I'll put it on your tab, sistah.จะลงบัญชีไว้แล้วกัน น้องสาว Ha'alele (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงบัญชี[v. exp.] (long banchī) EN: harge it to one's account ; put it to one's account ; keep the accounts   FR: créditer un compte

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credit[VT] ลงบัญชีรายรับ
chalk up[PHRV] คิดบัญชี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ลงบัญชี, Syn. clock up, log up, notch up, score up
charge against[PHRV] ลงบัญชี, See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้, Syn. chalk up
charge down[PHRV] ลงบัญชี (หนี้สิน), See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้, Syn. chalk up
charge to[PHRV] ลงบัญชี, See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้, Syn. chalk up
debit against[PHRV] ลงบัญชีว่าติดหนี้ตามจำนวน, Syn. credit to, credit with, debit to, debit with
debit to[PHRV] ลงบัญชีว่าติดหนี้ตามจำนวน, Syn. credit to, credit with, debit against
debit with[PHRV] ลงบัญชีว่าเป็นหนี้ตามจำนวน, Syn. credit to, credit with, debit against
put down to[PHRV] ซื้อสินค้าโดยใส่บัญชี, See also: ลงบัญชีไว้
score up[PHRV] บันทึก, See also: ลงบัญชี, Syn. chalk up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
debit(เดบ'บิท) {debited,debiting,debits} vt.,n. (รายการ,การ) ลงบัญชีลูกหนี้,หักบัญชี,คิดเงิน, Syn. debt
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
tally(แทล'ลี) n. ไม้เครื่องหมาย,ติ้ว,ป้ายเครื่องหมาย,ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ,การบันทึก,บัญชี,คะแนนนับ,คะแนนเปรียบเทียบ,ตัวฉลากหรือเครื่องหมายสำหรับนับจำนวน,หน่วยนับ,สิ่งที่ใช้นับ. vt. นับ,ตรวจนับ,ทำเครื่องหมายนับ,บันทึก,ลงบัญชี,ทำให้ตกลง. vi. สอดคล้อง
write-off(ไรท์'ออฟ) n. การลงบัญชีเป็นหนี้สูญ,การลดมูลค่าในบัญชี,การเสื่อมค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
debit(n) การลงบัญชีลูกหนี้,หนี้สิน
debit(vt) ลงบัญชีลูกหนี้,คิดเงิน,หักบัญชี
score(vt) ให้คะแนน,ทำคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชี,ประเมินผล,บันทึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top