ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chalky white

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chalky white-, *chalky white*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาวจั๊วะ(adj) snow-white, See also: chalky white, snowy white, dazzling white, real white, Syn. ขาวสนิท, Ant. ดำมืด, Example: ขนสีขาวจั๊วะบริสุทธิ์สวยงามของกระต่าย แปดเปื้อนความทารุณจนน่าสังเวช

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chalky White.สีขาวจั๊วะ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Chalky White.Chalky White. Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Chalky White's taking over.Chalky White übernimmt. The Ivory Tower (2010)
Mr. Chalky White?Mr. Chalky White? Home (2010)
Chalky White, the proprietor.Chalky White, der Besitzer. Home (2010)
And savvy businessman Chalky White believes them.Und der gewiefte Geschäftsmann Chalky White glaubt ihnen. A Return to Normalcy (2010)
Savvy businessman Chalky White tell 'em he believe 'em, then he pocket their money.Der gewiefte Geschäftsmann Chalky White erzählt ihnen das bloß. Damit streicht er hübsch was ein. A Return to Normalcy (2010)
He claims Chalky White has shot a Klansman.Er behauptet, dass Chalky White einen vom Ku Klux Klan anschoss. 21 (2011)
- He Chalky White.-Er ist Chalky White. Ourselves Alone (2011)
You telling me, walking around this earth be a moke dressed up like Old Zip Coon, fine high yaller bitch by his side, and he called Chalky White?Sagst du, dieser Langweiler, der sich wie ein verkappter Weißer kleidet, mit der hübschen hellen Mulattin an seiner Seite, heißt Chalky White? Kreideweiß? Ourselves Alone (2011)
Chalky White know what I'm talking about, don't he?Chalky White weiß, wovon ich rede, richtig? Ourselves Alone (2011)
Ain't that so, Chalky White?Stimmt's nicht, Chalky White? Ourselves Alone (2011)
- Chalky White's back in business.-Chalky White ist wieder im Geschäft. The Age of Reason (2011)
Chalky White's gonna make bail.Chalky White wird die Kaution zahlen. A Dangerous Maid (2011)
Like your father dealt with Chalky White.Wie Ihr Vater mit Chalky White. Georgia Peaches (2011)
Names and addresses of the three men who shot up Chalky White's warehouse.Namen und Adressen der 3, die Chalky White's Lager zerschossen haben. To the Lost (2011)
Chalky White is on the line.Chalky White ist am Telefon. To the Lost (2011)
Chalky White!Chalky White! Two Imposters (2012)
Paging Mr. Chalky White!Ich suche Mr. Chalky White! Two Imposters (2012)
Chalky White ain't never been my friend.- Chalky White war nie mein Freund. Acres of Diamonds (2013)
Chalky White is one of those men.Chalky White ist einer dieser Männer. Acres of Diamonds (2013)
Chalky White.- Chalky White? White Horse Pike (2013)
Chalky White left a message. Says it's urgent.Chalky White will Sie sprechen, es ist dringend. White Horse Pike (2013)
Mr. Mayor, is it true Chalky White is being sought for questioning?Bürgermeister, stimmt es, dass Chalky White gesucht wird? White Horse Pike (2013)
I need you to send two sheriffs deputies to get Chalky White out of town.Ich brauche 2 Deputys, die Chalky White aus der Stadt bringen. White Horse Pike (2013)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top