Search result for

cancer

(92 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cancer-, *cancer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cancer[N] มะเร็ง, Syn. malignancy, malignant tumor
cancer[N] โรคมะเร็ง
cancer stick[SL] บุหรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
cancerate(แคน'เซอเรท) vt. กลายเป็นมะเร็ง
cancerologyn. มะเร็งวิทยา
cancerousadj. เป็นมะเร็ง,เกี่ยวกับมะเร็ง
tropic of cancern. เส้นรุ้งที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลก23องศา27ลิปดาไปทางเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
cancer(n) มะเร็ง,เนื้อร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cancerมะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ malignancy ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerigenic; cancerogenic; carcinogenic-ก่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerogenic; cancerigenic; carcinogenic-ก่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerology; cancrology; carcinologyวิทยามะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ oncology ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerophobia; cancerphobia; carcinophobiaโรคกลัวมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerous-มะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerphobia; cancerophobia; carcinophobiaโรคกลัวมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cancerมะเร็ง,เนื้อร้าย,โรคมะเร็ง [การแพทย์]
cancerมะเร็ง, กลุ่มเซลล์หรือเนี้อเยื่อในร่างกายซึ่งแบ่งตัวเจริญเติบโตอย่างผิดปกติโดยไม่มีการควบคุมกลายเป็นเนื้อร้ายซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cancer Causing Agentsสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง [การแพทย์]
Cancer cellเซลล์มะเร็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cancer Cellsเซลล์มะเร็ง [การแพทย์]
Cancer Registryการลงทะเบียนโรคมะเร็ง [การแพทย์]
Cancer Therapy, Integratedการรักษามะเร็งหลายวิธีร่วมกัน [การแพทย์]
Cancer, Disseminatedมะเร็งที่กระจาย [การแพทย์]
Cancer, Invasiveมะเร็งที่ลุกลามอยู่แล้ว [การแพทย์]
Cancer, Natural History ofประวัติธรรมชาติของมะเร็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You found cancer?คุณจะพบมะเร็ง Not Cancer (2008)
Then that leaves cancer. Cancers have names.งั้นก็เหลือแค่มะเร็ง มะเร็งมีหลายหลายอย่างนี่ Not Cancer (2008)
Bone cancer can't turn into liver cancer.มะเร็งกระดูก มันไม่สามารถกลายเป็นมะเร็งตับได้ Not Cancer (2008)
Forget cancer.ลืมเรื่องมะเร็งซะ Not Cancer (2008)
It's cancer.มันคือ มะเร็ง Not Cancer (2008)
It's not cancer.มันไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
No single type of cancer blew up three organsไม่มีมะเร็งชนิดไหนที่จะระเบิดอวัยวะทั้ง 3 อย่างในหน้าอกได้ Not Cancer (2008)
The others had cancer.คนอื่นๆเคยมีมะเร็ง Not Cancer (2008)
Four autopsies and about 1,000 lab tests say It's not cancer.ผลชันสูตรศพทั้ง 4 ประมาณ 1,000 ผลการทดสอบในห้องแลบ บอกชัดเจนว่า มันไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
Taub and kutner, check out the donor. Find out which cancer- He didn't die of cancer.ทั๊บ, คัทเนอร์ เชคประวัติผู้บริจาค หาให้เจอว่าเป็นมะเร็งชนิดไหน Not Cancer (2008)
Find out which cancer would have killed him.หาให้เจอว่า มะเร็งอะไรที่เกือบจะฆ่าเขา Not Cancer (2008)
Find out which cancer killed them.หาให้เจอว่า มะเร็งอะไรที่ฆ่าเขา Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cancerAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
cancerA study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.
cancerCancer can be cured easily if it is found in its first phase.
cancerCancer can be cured if discovered in time.
cancerCancer is a great enemy of humanity.
cancerCancer is not one but more than hundred distinct diseases.
cancerCancer may be related to viruses of some kind.
cancerCancer took him.
cancerCookie's mother died of cancer.
cancerDoctors have made great strides in their fight against cancer.
cancerDoctors suspect smoking has lot to do with cancer.
cancerDrug addiction is a cancer in modern society.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราศีกรกฎ[N] Cancer, Syn. ีกรกฎ, Example: คนที่เกิดวันอังคารและราศีกรกฎ เป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอก แต่ภายในจิตใจเป็นคนเร่าร้อน, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปปู เป็นราศีหนึ่งในจักรราศี, Notes: (บาลี)
โรคมะเร็ง[N] cancer, See also: carcinoma, Example: คนอเมริกันจำนวนมากเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
มะเร็ง[N] cancer, Syn. โรคมะเร็ง, เนื้อร้าย, เนื้องอก, Example: อดีตนายกรัฐมนตรีบินด่วนไปผ่าตัดมะเร็งในตับที่ประเทศอังกฤษ, Thai definition: โรคเนื้อร้าย ทำให้เนื้อเน่าเปื่อย รักษาไม่ค่อยจะหาย มีหลายอย่าง
กรกฎ[N] Cancer, See also: crab, Syn. ราศีกรกฏ, Example: ราศีกรกฎเป็นราศีประจำเดือนกรกฎาคม, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวลูกปู เรียกว่าราศีกรกฎ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเร็ง[n.] (mareng) EN: cancer   FR: cancer [m]
มะเร็งกรามช้าง[n. exp.] (mareng krām chāng) EN: cancer of the mouth   FR: cancer de la bouche [m]
มะเร็งลำไส้[n. exp.] (mareng lamsai) FR: cancer des intestins [m]
มะเร็งตับอ่อน[n. prop.] (mareng tap-øn) EN: pancreatic cancer   FR: cancer du pancréas [m]
เนื้อร้าย[n. exp.] (neūarai) EN: cancer ; malignant tumor ; gangrene   FR: cancer [m] ; tumeur maligne [f] ; gangrène [f]
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง[n. exp.] (phūpūay rōk mareng) FR: cancéreux [m] ; malade atteint d'un cancer [m]
ราศีกรกฎ[n. exp.] (rāsī Kørakot) EN: Cancer   FR: signe du Cancer [m]
โรคมะเร็ง[n.] (rōk mareng) EN: cancer   FR: cancer [m]
โรคเนื้อร้าย [n.] (rōk neūa rai) EN: cancer   FR: cancer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANCER    K AE1 N S ER0
CANCERS    K AE1 N S ER0 Z
CANCER'S    K AE1 N S ER0 Z
CANCEROUS    K AE1 N S ER0 AH0 S
CANCERPHOBIA    K AE2 N S ER0 F OW1 B IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cancer    (n) (k a1 n s @ r)
cancer    (n) (k a1 n s @ r)
cancers    (n) (k a1 n s @ z)
cancerous    (j) (k a1 n s @ r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨蟹座[Jù xiè zuò, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Cancer (constellation and sign of the zodiac), #4,329 [Add to Longdo]
[ái, ㄞˊ, ] cancer (med); carcinoma, #4,707 [Add to Longdo]
癌症[ái zhèng, ㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] cancer, #7,201 [Add to Longdo]
天蟹座[Tiān xiè zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Cancer (constellation and sign of the zodiac); variant of 巨蟹座 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krebsvorsorgeuntersuchung {f} [med.]cancer screening [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガン告知;癌告知[ガンこくち(ガン告知);がんこくち(癌告知), gan kokuchi ( gan kokuchi ); gankokuchi ( gan kokuchi )] (n) cancer notification [Add to Longdo]
キャンサー[, kyansa-] (n) cancer [Add to Longdo]
タール癌[タールがん, ta-ru gan] (n) tar cancer; tar carcinoma [Add to Longdo]
ヒト癌細胞;ヒトがん細胞;人癌細胞[ヒトがんさいぼう(ヒト癌細胞;ヒトがん細胞);ひとがんさいぼう(人癌細胞), hito gansaibou ( hito gansaibou ; hito gan saibou ); hitogansaibou ( nin gansaibou ] (n) human cancer cell [Add to Longdo]
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n) malignancy; virulence; malignant (cancer); pernicious (anemia, anaemia); (P) [Add to Longdo]
胃癌[いがん, igan] (n) stomach cancer [Add to Longdo]
塩酸イリノテカン[えんさんイリノテカン, ensan irinotekan] (n) irinotecan hydrochloride (anti-cancer drug) [Add to Longdo]
夏至線[げしせん, geshisen] (n) Tropic of Cancer [Add to Longdo]
回帰線[かいきせん, kaikisen] (n) the tropics (Cancer and Capricorn) [Add to Longdo]
蟹座;蠏座[かにざ, kaniza] (n) (constellation) Cancer; the Crab [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sign \Sign\, n. [F. signe, L. signum; cf. AS. segen, segn, a
   sign, standard, banner, also fr. L. signum. Cf. {Ensign},
   {Resign}, {Seal} a stamp, {Signal}, {Signet}.]
   That by which anything is made known or represented; that
   which furnishes evidence; a mark; a token; an indication; a
   proof. Specifically:
   (a) A remarkable event, considered by the ancients as
     indicating the will of some deity; a prodigy; an omen.
   (b) An event considered by the Jews as indicating the divine
     will, or as manifesting an interposition of the divine
     power for some special end; a miracle; a wonder.
     [1913 Webster]
 
        Through mighty signs and wonders, by the power of
        the Spirit of God.          --Rom. xv. 19.
     [1913 Webster]
 
        It shall come to pass, if they will not believe
        thee, neither hearken to the voice of the first
        sign, that they will believe the voice of the
        latter sign.             --Ex. iv. 8.
     [1913 Webster]
   (c) Something serving to indicate the existence, or preserve
     the memory, of a thing; a token; a memorial; a monument.
     [1913 Webster]
 
        What time the fire devoured two hundred and fifty
        men, and they became a sign.     --Num. xxvi.
                          10.
     [1913 Webster]
   (d) Any symbol or emblem which prefigures, typifles, or
     represents, an idea; a type; hence, sometimes, a picture.
     [1913 Webster]
 
        The holy symbols, or signs, are not barely
        significative; but what they represent is as
        certainly delivered to us as the symbols
        themselves.             --Brerewood.
     [1913 Webster]
 
        Saint George of Merry England, the sign of victory.
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
   (e) A word or a character regarded as the outward
     manifestation of thought; as, words are the sign of
     ideas.
   (f) A motion, an action, or a gesture by which a thought is
     expressed, or a command or a wish made known.
     [1913 Webster]
 
        They made signs to his father, how he would have
        him called.             --Luke i. 62.
     [1913 Webster]
   (g) Hence, one of the gestures of pantomime, or of a language
     of a signs such as those used by the North American
     Indians, or those used by the deaf and dumb.
     [1913 Webster]
 
   Note: Educaters of the deaf distinguish between natural
      signs, which serve for communicating ideas, and
      methodical, or systematic, signs, adapted for the
      dictation, or the rendering, of written language, word
      by word; and thus the signs are to be distinguished
      from the manual alphabet, by which words are spelled on
      the fingers.
      [1913 Webster]
   (h) A military emblem carried on a banner or a standard.
     --Milton.
   (i) A lettered board, or other conspicuous notice, placed
     upon or before a building, room, shop, or office to
     advertise the business there transacted, or the name of
     the person or firm carrying it on; a publicly displayed
     token or notice.
     [1913 Webster]
 
        The shops were, therefore, distinguished by painted
        signs, which gave a gay and grotesque aspect to the
        streets.               --Macaulay.
     [1913 Webster]
   (j) (Astron.) The twelfth part of the ecliptic or zodiac.
     [1913 Webster]
 
   Note: The signs are reckoned from the point of intersection
      of the ecliptic and equator at the vernal equinox, and
      are named, respectively, {Aries} ([Aries]), {Taurus}
      ([Taurus]), {Gemini} (II), {Cancer} ([Cancer]), {Leo}
      ([Leo]), {Virgo} ([Virgo]), {Libra} ([Libra]),
      {Scorpio} ([Scorpio]), {Sagittarius} ([Sagittarius]),
      {Capricornus ([Capricorn]), {Aquarius} ([Aquarius]),
      {Pisces} ([Pisces]). These names were originally the
      names of the constellations occupying severally the
      divisions of the zodiac, by which they are still
      retained; but, in consequence of the procession of the
      equinoxes, the signs have, in process of time, become
      separated about 30 degrees from these constellations,
      and each of the latter now lies in the sign next in
      advance, or to the east of the one which bears its
      name, as the constellation Aries in the sign Taurus,
      etc.
      [1913 Webster]
   (k) (Alg.) A character indicating the relation of quantities,
     or an operation performed upon them; as, the sign +
     (plus); the sign -- (minus); the sign of division /, and
     the like.
   (l) (Med.) An objective evidence of disease; that is, one
     appreciable by some one other than the patient.
     [1913 Webster]
 
   Note: The terms symptom and and sign are often used
      synonymously; but they may be discriminated. A sign
      differs from a symptom in that the latter is perceived
      only by the patient himself. The term sign is often
      further restricted to the purely local evidences of
      disease afforded by direct examination of the organs
      involved, as distinguished from those evidence of
      general disturbance afforded by observation of the
      temperature, pulse, etc. In this sense it is often
      called physical sign.
      [1913 Webster]
   (m) (Mus.) Any character, as a flat, sharp, dot, etc.
   (n) (Theol.) That which, being external, stands for, or
     signifies, something internal or spiritual; -- a term
     used in the Church of England in speaking of an ordinance
     considered with reference to that which it represents.
     [1913 Webster]
 
        An outward and visible sign of an inward and
        spiritual grace.           --Bk. of
                          Common Prayer.
     [1913 Webster]
 
   Note: See the Table of {Arbitrary Signs}, p. 1924.
      [1913 Webster]
 
   {Sign manual}.
   (a) (Eng. Law) The royal signature superscribed at the top of
     bills of grants and letter patent, which are then sealed
     with the privy signet or great seal, as the case may be,
     to complete their validity.
   (b) The signature of one's name in one's own handwriting.
     --Craig. Tomlins. Wharton.
     [1913 Webster]
 
   Syn: Token; mark; note; symptom; indication; signal; symbol;
     type; omen; prognostic; presage; manifestation. See
     {Emblem}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cancer \Can"cer\, n. [L. cancer, cancri, crab, ulcer, a sign of
   the zodiac; akin to Gr. karki`nos, Skr. karka[.t]a crab, and
   prob. Skr. karkara hard, the crab being named from its hard
   shell. Cf. {Canner}, {Chancre}.]
   1. (Zool.) A genus of decapod Crustacea, including some of
    the most common shore crabs of Europe and North America,
    as the rock crab, Jonah crab, etc. See {Crab}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.)
    (a) The fourth of the twelve signs of the zodiac. The
      first point is the northern limit of the sun's course
      in summer; hence, the sign of the summer solstice. See
      {Tropic}.
    (b) A northern constellation between Gemini and Leo.
      [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Formerly, any malignant growth, esp. one attended
    with great pain and ulceration, with cachexia and
    progressive emaciation. It was so called, perhaps, from
    the great veins which surround it, compared by the
    ancients to the claws of a crab. The term is now
    restricted to such a growth made up of aggregations of
    epithelial cells, either without support or embedded in
    the meshes of a trabecular framework.
    [1913 Webster]
 
   Note: Four kinds of cancers are recognized: (1) {Epithelial
      cancer, or Epithelioma}, in which there is no
      trabecular framework. See {Epithelioma}. (2) {Scirrhous
      cancer, or Hard cancer}, in which the framework
      predominates, and the tumor is of hard consistence and
      slow growth. (3) {Encephaloid cancer}, {Medullary
      cancer}, or {Soft cancer}, in which the cellular
      element predominates, and the tumor is soft, grows
      rapidy, and often ulcerates. (4) {Colloid cancer}, in
      which the cancerous structure becomes gelatinous. The
      last three varieties are also called {carcinoma}.
      [1913 Webster]
 
   {Cancer cells}, cells once believed to be peculiar to
    cancers, but now know to be epithelial cells differing in
    no respect from those found elsewhere in the body, and
    distinguished only by peculiarity of location and
    grouping.
 
   {Cancer root} (Bot.), the name of several low plants, mostly
    parasitic on roots, as the beech drops, the squawroot,
    etc.
 
   {Tropic of Cancer}. See {Tropic}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cancer
   n 1: any malignant growth or tumor caused by abnormal and
      uncontrolled cell division; it may spread to other parts of
      the body through the lymphatic system or the blood stream
      [syn: {cancer}, {malignant neoplastic disease}]
   2: (astrology) a person who is born while the sun is in Cancer
     [syn: {Cancer}, {Crab}]
   3: a small zodiacal constellation in the northern hemisphere;
     between Leo and Gemini
   4: the fourth sign of the zodiac; the sun is in this sign from
     about June 21 to July 22 [syn: {Cancer}, {Cancer the Crab},
     {Crab}]
   5: type genus of the family Cancridae [syn: {Cancer}, {genus
     Cancer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 cancer /kɑ̃se/ 
  cancer; canker

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 cancer
  crayfish

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top