ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carcinoma

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carcinoma-, *carcinoma*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carcinoma(คาร์ซิโน'มะ) n. มะเร็ง, See also: carcinomatoid adj.
adenocarcinoma(แอดดิโนคาร์ซิโน' มา) n., (pl. -mas, mata) มะเร็งของต่อม -adenocarcinomatous adj.)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carcinomaมะเร็ง (เยื่อบุ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinoma, hepatocellularมะเร็งเซลล์ตับ [ มีความหมายเหมือนกับ hepatoma ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinoma, squamous cellมะเร็งเซลล์สความัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinomatoid; cancriform; cancroidคล้ายมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinomatosis; carcinosisมะเร็งกระจายทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carcinomaคาร์ซิโนมา [TU Subject Heading]
Carcinomaคาร์ซิโนมา, มะเร็ง;มะเร็ง;มะเร็งเยื่อบุผิว;มะเร็งของเยื่อบุ;เนื้องอกที่เยื่อบุผิวปอด;คาร์ซิโนมา;เนื้องอกชนิดร้ายแรงของปอดชนิดที่เกิดขึ้นจากเยื่ [การแพทย์]
Carcinoma Corpusมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก [การแพทย์]
Carcinoma Endometriumมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก [การแพทย์]
Carcinoma in Situคาร์ซิโนมาอินไซตู, มะเร็งอยู่ในชั้นเอพิทิเลี่ยม, มะเร็งของเยื่อบุผิวท่อมดลูกที่ยังไม่ลุกลาม, มะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก, มะเร็งปากมดลูกในระยะแรก [การแพทย์]
Carcinoma in Situ, Papillaryก้อนผิวขรุขระคล้ายหูด [การแพทย์]
Carcinoma of Buccal Mucosaมะเร็งของเยื่อบุบริเวณกระพุ้งแก้ม [การแพทย์]
Carcinoma of the Corpusมะเร็งเยื่อบุมดลูก [การแพทย์]
Carcinoma, Adenosquamousแอดดิโนสแควมัสคาร์ซิโนมา, อดีโนสเควมัสคาร์ซิโนมา [การแพทย์]
Carcinoma, Anaplasticคาร์ซิโนมาชนิดไม่ทราบเซลล์ต้นกำเนิด [การแพทย์]

WordNet (3.0)
carcinoma(n) any malignant tumor derived from epithelial tissue; one of the four major types of cancer
carcinomatous(adj) being or relating to carcinoma

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
carcinoma

n. [ L., fr. Gr. karki`nwma, fr. karki`nos crab, cancer. See -oma. ] (Med.) A form of malignant cancer arising from epithelial tissue. The term was earlier applied to all forms of cancer, or to certain non-malignant forms. It is contrasted with sarcoma, a malignant form of cancer arising from connective tissue. See Cancer. Dunglison. Stedman. [ 1913 Webster +PJC ]

Carcinomatous

a. Of or pertaining to carcinoma. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย Baby and I (2008)
I have... renal cell carcinoma.ผมเป็น... มะเร็งที่เซลส์ผนังไต Believe (2009)
these look like carcinomas.ดูท่าจะเป็น มะเร็ง นะ Over There: Part 1 (2010)
The chances of Cuddy having renal cell carcinoma...โอกาสที่คัดดี้จะเป็น โรคมะเร็งเซลล์ไต ... Bombshells (2011)
- Traced him to a clinical trial for basal cell carcinoma treatment.แกะรอยไปถึง การรักษามะเร็งผิวหนัง Restless (2011)
Unfortunately, it's at such an advanced stage that isolating the carcinoma and combating it is no longer possible.โชคไม่ดีเลยที่ มันอยู่ในระยะ ลุกลามอย่างก้าวหน้า ...ทำให้การผ่าตัดคัดแยกเนื้อเยื่อมะเร็ง และการรับมือกับมัน... ...เป็นไปไม่ได้เลย De Marathon (2012)
The good news is that there isn't any sign of any remaining carcinoma.ข่าวดีคือ ตอนนี้ในตัวคุณไม่มี... เนื้อร้ายเหลืออยู่แล้ว Upstream Color (2013)
Stage IV carcinoma. Huh. So that's why you're doing this.มะเร็งขั้นที่ 4 มิน่าแกถึงทำแบบนี้ Dog Dean Afternoon (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคมะเร็ง(n) cancer, See also: carcinoma, Example: คนอเมริกันจำนวนมากเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
carcinoma

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキルス癌[スキルスがん, sukirusu gan] (n) scirrhous carcinoma [Add to Longdo]
タール癌[タールがん, ta-ru gan] (n) tar cancer; tar carcinoma [Add to Longdo]
癌腫[がんしゅ, ganshu] (n) carcinoma [Add to Longdo]
奇形腫[きけいしゅ, kikeishu] (n) teratoma; teratocarcinoma; teratoid tumor [Add to Longdo]
黒色癌[こくしょくがん, kokushokugan] (n) melanocarcinoma; melanotic carcinoma [Add to Longdo]
腎細胞癌[じんさいぼうがん, jinsaibougan] (n) renal cell carcinoma; cancerous kidney tumor [Add to Longdo]
腺癌[せんがん, sengan] (n) adenocarcinoma [Add to Longdo]
頭頸部癌;頭頸部がん[とうけいぶがん, toukeibugan] (n) head and neck carcinoma; cancer of the head and neck [Add to Longdo]
粘膜癌[ねんまくがん, nenmakugan] (n) mucosal cancer; mucosal carcinoma [Add to Longdo]
非浸潤性乳管がん[ひしんじゅんせいにゅうかんがん, hishinjunseinyuukangan] (n) ductal carcinoma in situ; DCIS [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top