ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calling card

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calling card-, *calling card*, calling car
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calling card[N] นามบัตร, Syn. visiting card

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calling cardn. นามบัตร,บัตรผู้มาเยี่ยม., Syn. visiting card

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"According to this second gentleman... "...who flashes a calling card with God's name on it...ตามที่ชายคนที่ 2 บอก เขามีนามบัตรของพระเจ้าด้วย Oh, God! (1977)
It's like a calling card or a shout-out or something.มันเหมือนนามบัตร หรือเรียกว่าอะไรสักอย่างนี่แหล่ะ Breakage (2009)
His calling card is a 7.62 millimeter gun laced with curare.เค้าใช้ปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตร เคลือบด้วยคูรารี่ Lone Gunmen (2012)
Obviously the check mark is a calling card the killer is leaving behind, targeting college students.เครื่องหมายนั่นเป็นเหมือนนามบัตร ที่ฆาตกรทิ้งไว้ โดยพุ่งเป้าไปที่ นศ. มหาลัย Out of Control (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
话卡[huà kǎ, ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] calling card (telephone) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (See 名刺) calling card [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calling card
   n 1: a card that is used instead of cash to make telephone calls
      [syn: {calling card}, {phone card}]
   2: a printed or written greeting that is left to indicate that
     you have visited [syn: {calling card}, {visiting card},
     {card}]
   3: a distinguishing characteristic or behavior; "bombs are a
     terrorist's calling cards"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top