ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

テレホンカード

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -テレホンカード-, *テレホンカード*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
テレホンカード[てらほんかあど, terehonkaado, terahonkaado , terehonkaado] (n ) บัตรโทรศัพท์

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
NTT cancelled telephone cards with over 300 units.NTTは300度数以上のテレホンカードを廃止した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're going to receive a $5 calling card Issued by the Immigrant Hope Charity group of Greater Los Angeles.[JA] 5ドル分のテレホンカードが 支給される LAの慈善団体の ご厚意による物だ A Better Life (2011)
- There's nothing on Telecard.[JA] - テレホンカードじゃないな From A to B and Back Again (2014)
It's his calling card.[JA] これは奴のテレホンカード Beasts of Prey (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top