Search result for

bronze

(97 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bronze-, *bronze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bronze[N] ทองสัมฤทธ์
bronze[VT] ทำให้เป็นสีทองแดง, See also: ทำให้เป็นสีบรอนซ์, Syn. reddish-brown
bronzed[ADJ] ซึ่งมีผิวสีน้ำตาลเพราะโดนแสงอาทิตย์ (ผิวสีแทน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bronze(บรอนซ) n. ทองสัมฤทธิ์ vt. ทาสีทองสัมฤทธิ์, See also: bronzy adj.
bronze ageยุคประวัติศาสตร์หลังยุคหินและก่อนยุคเหล็ก (c.3500-1000B.C.)

English-Thai: Nontri Dictionary
bronze(n) ทองสัมฤทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bronzeทองสัมฤทธิ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bronze filler metalโลหะเติมบรอนซ์ [มีความหมายเหมือนกับ bronze welding rod] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bronze weldingการเชื่อมบรอนซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bronze welding rodลวดเชื่อมบรอนซ์ [มีความหมายเหมือนกับ bronze filler metal] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bronzeทองสัมฤทธิ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bronzeสีบรอนซ์,บรอนซ์ [การแพทย์]
bronzeทองสัมฤทธิ์, โลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก ซึ่งอาจมีสัดส่วนต่าง ๆ  กัน บางครั้งอาจเติมโลหะอื่นด้วย  เช่น สังกะสี ตะกั่ว หรือ นิกเกิล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bronze drumกลองสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]
Bronzesเครื่องสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bronze (n adj) สำริด. ทองแดง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Wow, bronze mirrors!- ว้าว กระจกทองเหลือง Portrait of a Beauty (2008)
It says you need "a bronze dagger, covered in the blood of a sailor under the spell of the song."อาบเลือดนักเดินเรือ พร้อมกับมนต์แห่งเสียงเพลง แล้วมันหมายถึงห่าอะไรวะนั่น Sex and Violence (2009)
The youngest appeals court judge in New Jersey and a two-time Olympic bronze medalist.เป็นผู้พิพากษาอุทธรณ์อายุน้อยสุด ในนิวเจอร์ซีย์ และนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิก สองปีซ้อน The Maternal Congruence (2009)
Their school statue is a giant bronze of a great white shark eating a seal pup.สัญลักษณ์พวกเขาคือ รูปปั้นฉลามขาว งาบลูกแมวน้ำ Funk (2010)
It was a bronze artifact discovered in the Mediterranean in 1901.ค้นพบในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ในปี 1901 Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I found flecks of bronze in his wounds.ผมพบจุดด่างของบรอนซ์ ในรอยบาดแผลของเขา The Bones That Weren't (2010)
So, we'll tell Booth to keep an eye out for a bronze murder weapon in Kalorama Park.งั้นเราต้องไปบอกบูธให้เฝ้าจับตา หาอาวุธฆาตกรรมที่เป็นบรอนซ์ ในสวนสาธารณะคาโลรามา The Bones That Weren't (2010)
Hodgins found bronze particulates at the site.ฮอดจิ้นส์เจอโมเลกุลของบรอนซ์ ในไซด์ก่อสร้าง The Bones That Weren't (2010)
This statue seems to be made of bronze.ก็อนุสาวรีย์นี้ดูเหมือน ทำมาจากบรอนซ์ The Bones That Weren't (2010)
We found traces of bronze on a murder victim.เราพบร่องรอยของบรอนซ์ อยู่ในเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม The Bones That Weren't (2010)
You're covered in bronze.ร่างของคุณปกคลุมไปด้วยบรอนซ์ The Bones That Weren't (2010)
The bronze particulates I found didn't come from the paint on the Shakespearian loony tunes.โมเลกุลของบรอนซ์ที่ผมพบ ไม่ได้มาจากสีที่ระบาย ลงบนตัวหนุ่มเช็กสเปียร์ สติไม่ค่อยดีหรอก The Bones That Weren't (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bronzeBronze is composed of copper and tin.
bronzeBronze-ware is largely made from alloys of brass and tin.
bronzeIn Olympic competitions, a gold medal is for first place, a silver medal for second, and a bronze medal is for third place.
bronzeThe bronze statue looks quite nice from a distance.
bronzeThe completion of the bronze statue did credit to the sculptor.
bronzeThe statue was cast in bronze.
bronzeThe sun has bronzed her skin.
bronzeThey cast bronze into a statue.
bronzeThey set up a bronze statue of the hero.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปหล่อ[N] bronze statue, Example: หลวงพี่ก้มกราบ แล้วเงยหน้าขึ้นบอกกล่าวรูปหล่อครูบาศรีวิชัย, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่หล่อขึ้น
สัมฤทธิ์[N] bronze, Syn. สำริด, ทองสัมฤทธิ์, Example: พระกัจจายน์องค์นี้หล่อด้วยเนื้อสัมฤทธิ์, Thai definition: โลหะเจือชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทองแดงกับดีบุก
ทองบรอนซ์[N] bronze, Syn. ทองสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์, Thai definition: โลหะเจือชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทองแดงกับดีบุก
ทองสัมฤทธิ์[N] bronze, Syn. ทองบรอนซ์, สัมฤทธิ์, Example: พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูปพิมพ์เดียวกันนี้ด้วยทองสัมฤทธิ์, Thai definition: โลหะเจือชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทองแดงกับดีบุก
เหรียญทองแดง[N] bronze medal, Example: ทีมฟุตบอลไทยสามารถฟันฝ่าเข้าไปชิงเหรียญทองแดงได้สำเร็จ, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เหรียญรางวัลสำหรับตำแหน่งชนะเลิศรองจากเหรียญเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
นกเอี้ยงดำปักษ์ใต้[n. exp.] (nok īeng dam pak tāi) EN: Asian Glossy Starling ; Philippine Glossy Starling   FR: Stourne bronzé [m] ; Stourne métallique [m] ; Étourneau malais [m] ; Étourneau luisant [m]
นกกาแวน[n. exp.] (nok kā waēn) EN: Racket-tailed Treepie   FR: Témia bronzée [f] ; Pie à raquettes [f] ; Pie bronzée [f] ; Témia à raquettes [f]
นกคัคคูสีทองแดง[n. exp.] (nok khakkhū sī thøng daēng) EN: Little Bronze Cuckoo ; Malayan Bronze Cuckoo   FR: Coucou menu [m] ; Coucou nain [m] ; Coucou malais [m]
นกพริก[n.] (nok phrik) EN: Bronze-winged Jacana   FR: Jacana bronzé [m]
นกแซงแซวเล็กเหลือบ[n. exp.] (nok saēng-saēo lek leūap) EN: Bronzed Drongo   FR: Drongo bronzé [m]
เป็ดหงส์[n. exp.] (pet hong) EN: Comb Duck   FR: Canard à bosse [m] ; Sarcidiome [m] ; Canard-à-bosse bronzé [m] ; Canard casqué [m] ; Canard sarcidiorne [m] ; Sarcidiome à bosse [m]
พระพุทธรูปสำริดสมัยศรีวิชัย[xp] (Phraphuttharūp samrit samai) EN: bronze Buddha image of the Srivichai period   
เหรียญทองแดง[n. exp.] (rīen thøngdaēng) EN: bronze medal   FR: médaille de bronze [f] ; pièce en bronze [f]
สำริด[n.] (samrit) EN: bronze   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRONZE    B R AA1 N Z
BRONZED    B R AA1 N Z D
BRONZEN    B R AA1 N Z AH0 N
BRONZES    B R AA1 N Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bronze    (v) (b r o1 n z)
bronzed    (v) (b r o1 n z d)
bronzes    (v) (b r o1 n z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronze {f}bronze [Add to Longdo]
Bronzemedaille {f}bronze medal [Add to Longdo]
Bronzezeit {f} [hist.] | mittlere BronzezeitBronze Age | middle Bronze Age [Add to Longdo]
bronzefarben; bronze {adj}bronze [Add to Longdo]
Bronzekrankheit {f}; Bronzepest {f} [med.]bronze disease [Add to Longdo]
Bronzesultanshuhn {n} [ornith.]Allen's Gallinule (Porphyrio alleni) [Add to Longdo]
Bronzeguan {m} [ornith.]Dusky-legged Guan [Add to Longdo]
Bronzeschwanzfasan {m} [ornith.]Sumatran Peacock-Pheasant [Add to Longdo]
Bronzekiebitz {m} [ornith.]Southern Lapwing [Add to Longdo]
Bronzehalstaube {f} [ornith.]Delegorgue's Pigeon [Add to Longdo]
Bronzefruchttaube {f} [ornith.]Green Imperial Pigeon [Add to Longdo]
Bronzerücken-Fruchttaube {f} [ornith.]Mountain Rufous-be. Fruit Pigeon [Add to Longdo]
Bronzeflügeltaube {f} [ornith.]Common Bronzewing [Add to Longdo]
Bronzeflecktaube {f} [ornith.]Emerald-spotted Wood Dove [Add to Longdo]
Bronzekuckuck {m} [ornith.]Golden-Bronze Cuckoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
カレハスズメダイ[, karehasuzumedai] (n) agile chromis (Chromis agilis); bronze reef chromis [Add to Longdo]
スカラップハンマーヘッド;スカラップ・ハンマーヘッド[, sukarappuhanma-heddo ; sukarappu . hanma-heddo] (n) scalloped hammerhead (Sphyrna lewini); bronze hammerhead shark [Add to Longdo]
ブロンズ[, buronzu] (n,adj-no) bronze; (P) [Add to Longdo]
ブロンズ色[ブロンズいろ, buronzu iro] (n,adj-no) bronze (coloured) [Add to Longdo]
リン青銅;燐青銅[リンせいどう(リン青銅);りんせいどう(燐青銅), rin seidou ( rin seidou ); rinseidou ( rin seidou )] (n) phosphor bronze [Add to Longdo]
金赤[きんあか, kin'aka] (n) bronze-red [Add to Longdo]
金赤色[きんあかいろ, kin'akairo] (n) bronze-red (colour, color) [Add to Longdo]
金属器時代[きんぞくきじだい, kinzokukijidai] (n) Metal Age (i.e. the Bronze Age and the Iron Age) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铜牌[tóng pái, ㄊㄨㄥˊ ㄆㄞˊ, / ] bronze medal [Add to Longdo]
青铜[qīng tóng, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄥˊ, / ] bronze [Add to Longdo]
青铜器[qīng tóng qì, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] bronze implement; refers to ancient bronze artefacts, from c. 2,000 BC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
銅メダル[どうめだる, doumedaru] Bronzemedaille [Add to Longdo]
銅像[どうぞう, douzou] Bronzestatue [Add to Longdo]
青銅[せいどう, seidou] Bronze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bronze \Bronze\, v. t. [imp. & p. p. {Bronzed}; p. pr. & vb. n.
   {Bronzing}.] [Cf. F. bronzer. See {Bronze}, n.]
   1. To give an appearance of bronze to, by a coating of bronze
    powder, or by other means; to make of the color of bronze;
    as, to bronze plaster casts; to bronze coins or medals.
    [1913 Webster]
 
       The tall bronzed black-eyed stranger. --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   2. To make hard or unfeeling; to brazen.
    [1913 Webster]
 
       The lawer who bronzes his bosom instead of his
       forehead.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Bronzed skin disease}. (Pathol.) See {Addison's disease}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bronze \Bronze\, n. [F. bronze, fr. It. bronzo brown, fr. OHG.
   br?n, G. braun. See {Brown}, a.]
   1. An alloy of copper and tin, to which small proportions of
    other metals, especially zinc, are sometimes added. It is
    hard and sonorous, and is used for statues, bells, cannon,
    etc., the proportions of the ingredients being varied to
    suit the particular purposes. The varieties containing the
    higher proportions of tin are brittle, as in bell metal
    and speculum metal.
    [1913 Webster]
 
   2. A statue, bust, etc., cast in bronze.
    [1913 Webster]
 
       A print, a bronze, a flower, a root. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. A yellowish or reddish brown, the color of bronze; also, a
    pigment or powder for imitating bronze.
    [1913 Webster]
 
   4. Boldness; impudence; "brass."
    [1913 Webster]
 
       Imbrowned with native bronze, lo! Henley stands.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Aluminium bronze}. See under {Aluminium}.
 
   {Bronze age}, an age of the world which followed the stone
    age, and was characterized by the use of implements and
    ornaments of copper or bronze.
 
   {Bronze powder}, a metallic powder, used with size or in
    combination with painting, to give the appearance of
    bronze, gold, or other metal, to any surface.
 
   {Phosphor bronze} & {Silicious bronze} or {Silicium bronze}
    are made by adding phosphorus and silicon respectively to
    ordinary bronze, and are characterized by great tenacity.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bronze
   adj 1: of the color of bronze [syn: {bronze}, {bronzy}]
   2: made from or consisting of bronze
   n 1: an alloy of copper and tin and sometimes other elements;
      also any copper-base alloy containing other elements in
      place of tin
   2: a sculpture made of bronze
   v 1: give the color and appearance of bronze to something;
      "bronze baby shoes"
   2: get a tan, from wind or sun [syn: {tan}, {bronze}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bronze
   bronze
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 bronze
   bronze
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 bronze [brõsə]
   bronze
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bronze [brõsə] (n) , s.(f )
   bronze
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top