ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boldnes

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boldnes-, *boldnes*, boldne
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boldness[N] ความกล้าหาญ, See also: กล้า, Syn. bravery, valiance, Ant. cowardice

English-Thai: Nontri Dictionary
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your boldness is commendable, but outside those gates, you will be in danger at all times.ฉันยกย่องในความกล้าหาญของเธอ แต่ข้างนอกประตูนั่น เธอจะตกอยู่ในอันตราย ได้ตลอดเวลา Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
There's a boldness in it.มีความกล้าอยู่ข้างใน American Hustle (2013)
But where would that boldness take me?แต่ ความกล้านั้นดึงดูดฉันที่ตรงใหน American Hustle (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boldnesHe had the boldness to ignore my advice.
boldnesHe had the boldness to ignore the teacher's advice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีรกรรม[n.] (wīrakam) EN: bravery ; boldness ; intrepidity   FR: bravoure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOLDNESS B OW1 L D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boldness (n) bˈouldnəs (b ou1 l d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強心臓[きょうしんぞう, kyoushinzou] (n) boldness; guts; courage; gall; sangfroid [Add to Longdo]
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na,n) boldness; hardihood; courage; valour; valor [Add to Longdo]
知余って勇足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold [Add to Longdo]
放胆[ほうたん, houtan] (adj-na,n) boldness; fearlessness [Add to Longdo]
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top