ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blow on

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blow on-, *blow on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow on[PHRV] เป่า, See also: พัด
blow on[PHRV] ทำให้เสีย, See also: เสีย
blow one's top[IDM] โมโหมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เดือดดาล, แช่งด่า, ด่าว่า, สบถ, Syn. blow one's stack
blow one's cool[SL] โกรธ, See also: เคือง, ไม่พอใจ
blow one's stack[IDM] โมโหมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เดือดดาล, แช่งด่า, ด่าว่า, โกรธมาก, Syn. blow one's top
blow one's brains out[IDM] ฆ่าด้วยการยิงศีรษะ, See also: (ยิง)เป่าสมอง, Syn. dash out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You separated from Miss Scarlet, crossed the hall, opened the cupboard, took the wrench, ran to the conservatory, entered the lounge through the secret passage, killed the motorist with a blow on the head,คุณแยกตัวจากคุณสการ์เล็ต ผ่านห้องโถงเปิดตู้เอาประแจ วิ่งไปที่เรือนกระจก เข้าเลานจ์ผ่านทางลับ Clue (1985)
Though you don't seem to have a problem making yourself heard, blow on this and wherever you are,อย่าให้มันทำให้เธอเจ็บตัว, พกมันติดตัวไว้... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
JIMMY: Maybe you should blow on it.บางทีมึงต้องเป่ามันนะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
MATT: Maybe you should blow on it and I'll pull.บางทีมึงต้องเป่ามันโว้ย แล้วกูจะดึง American Pie Presents: Band Camp (2005)
Just blow on that.แต่ เมื่อคนก่อนนี้ เควิน ราวลิน ถูกพบใน โจเลียด อิลินอย L.D.S.K. (2005)
We'll watch the waves roll in and the planes blow on by.เราจะนั่งมองคลื่นซัดสาดเข้าหา และพื้นทรายที่ถูกพัดพาไป Loving Annabelle (2006)
I'm gonna need you to blow on this.งั้นรบกวนให้เป่านี่หน่อยแล้วกัน The House Bunny (2008)
Gangsan, blow on it to cool it down.คังซาน ดูนั่น มันร้อน Episode #1.18 (2009)
Boys, now we better blow on out of here.เด็ก ตอนนี้เรา ดีกว่า ระเบิด ที่ ออกจากที่นี่ I Spit on Your Grave (2010)
Jin Ho, I'll blow on it for you.จินโฮ ฉันจะเป่าให้นายนะ Personal Taste (2010)
I'll blow on it. It'll make it feel better.ฉันเป่าให้นะจะได้รู้สึกดีขึ้น Personal Taste (2010)
You think it'll get better because you blow on it? !คุณคิดว่าเป่าแล้วมันจะดีขึ้นเหรอ Personal Taste (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blow onHe dealt me a blow on the shoulder.
blow onHe struck me a blow on the face.
blow onHe took the blow on the head.
blow onI dealt him a blow on the ear.
blow onI landed him a blow on the chin.
blow onTom received a heavy blow on the head.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow   FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn   FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits

Japanese-English: EDICT Dictionary
キレる[, kire ru] (v1,vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip [Add to Longdo]
テンパる[, tenpa ru] (v5r) to be about to blow one's fuse [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
大ぼらを吹く;大法螺を吹く[おおぼらをふく, ooborawofuku] (exp,v5k) to talk through one's hat; to blow one's own horn [Add to Longdo]
頭に血が上る;頭に血がのぼる[あたまにちがのぼる, atamanichiganoboru] (exp,v5r) to lose one's cool; to blow one's top; to flip one's lid; to get angry [Add to Longdo]
鼻をかむ[はなをかむ, hanawokamu] (exp,v5m) to blow one's nose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top