หรือคุณหมายถึง be restleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be restless

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be restless-, *be restless*, be restles
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดดิ้น[V] be restless, See also: be extremely worried, be anxious, have a mental unrest, have a mental uneasiness, be agita, Syn. ใจกระสับกระส่าย, ใจทุรนทุราย, Example: เธอกลัวเขาไม่รักทุรนทุรายจนจะแดดิ้นตายอยู่แล้ว, Thai definition: รู้สึกเดือดร้อนทุรนทุราย
ร้อนรุ่ม[V] be restless, See also: be impatient, be ardent, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, กระสับกระส่าย, รุ่มร้อน, Example: แม้ว่าจะอยู่ภายใต้อารยธรรมตะวันตก แต่ภายในจิตใจของเรากลับยิ่งร้อนรุ่มเรียกร้องความเป็นไทยมากขึ้น
หลุกหลิก[V] be restless, See also: be active, be fidgety, Syn. ลุกลน, อยู่ไม่สุข, Example: หูตาเขาหลุกหลิกดูไม่น่าไว้วางใจเอาเสียเลย
อยู่ไม่สุข[V] be restless, See also: be naughty, fidget, Example: เขาอยู่ไม่สุข ชอบทำโน่นทำนี่อยู่เรื่อย, Thai definition: ไม่อยู่นิ่ง, ไม่อยู่กับที่นานๆ
ล่อกแล่ก[V] be restless, See also: be agitated, have a restless and shifting manners or eyes, Syn. หลุกหลิก, Ant. สุขุม, อยู่เฉย, Example: เธอยืนเงียบๆ รอรถของทางวิทยาลัย ไม่ล่อกแล่กเหมือนผม, Thai definition: เหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดดิ้น[v.] (daēdin) EN: be restless   
กระสับกระส่าย[v.] (krasapkrasāi) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy   
หลุกหลิก[v.] (luklik) EN: be restless ; be active ; be fidgety   FR: être agité ; s'agiter ; remuer

Japanese-English: EDICT Dictionary
浮つく;浮わつく(io);上付く;浮付く(iK)[うわつく, uwatsuku] (v5k,vi) to be fickle; to be frivolous; to be flippant; to be flighty; to be giddy; to be restless [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top