ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยู่ไม่สุข

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ไม่สุข-, *อยู่ไม่สุข*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยู่ไม่สุข[ADJ] restless, See also: naughty, Syn. วุ่นวาย, ซน, ซุกซน, Example: น้องเป็นเด็กอยู่ไม่สุข ใครเอาไปเลี้ยงเป็นต้องปวดหัวทุกคน, Thai definition: ไม่อยู่นิ่ง, ไม่อยู่กับที่นานๆ
อยู่ไม่สุข[V] be restless, See also: be naughty, fidget, Example: เขาอยู่ไม่สุข ชอบทำโน่นทำนี่อยู่เรื่อย, Thai definition: ไม่อยู่นิ่ง, ไม่อยู่กับที่นานๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อยู่ไม่สุขก. อยู่นิ่ง ๆ ไม่ได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You naughty girl. I hardly recognize you.กลายเป็นคนอยู่ไม่สุข ฉันนึกไม่ถึงเลย Woman on Top (2000)
Lydia will never be easy until she's exposed herself in some public place.ลิเดียจะอยู่ไม่สุขจนกว่าจะได้ ทำเรื่องขายหน้าในที่สาธารณะบ้าง Pride & Prejudice (2005)
And he is all over her, man.หมอนั่นมืออยู่ไม่สุขจริงๆ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I don't know. The word "reckless" comes to mind.ไม่รู้สิ นึกออกแต่คำว่า "อยู่ไม่สุขStar Wars: The Clone Wars (2008)
Maybe I can convince the chief to... put a leash on his hyperactive deputy.บางที่ฉันอาจจะโน้มน้าวนายอำเภอเพื่อ ช่วยยับยั้งผู้ช่วยของเขาที่อยู่ไม่สุข Seeds (2008)
They can't be happy in the Leafs' locker room right now.พวกเขาต้องอยู่ไม่สุข ในห้องพักของลีฟส์แน่ๆ The Love Guru (2008)
I can't sit for too long. I get restless.ฉันนั่งนานไม่ได้หรอก ฉันอยู่ไม่สุข Finding Mr. Destiny (2010)
Washington brass won't be able to ignore this. My God! Those pilots are African!พวกที่วอชิงตัน ต้องอยู่ไม่สุขแน่ๆ พระเจ้า นักบินนั้นเป็นแอฟริกัน Red Tails (2012)
♪ Footloose ♪#อยู่ไม่สุขGirls (and Boys) on Film (2013)
The IRA have been getting restless again, maybe they're going to make an appearance...ไออาร์เอเริ่มอยู่ไม่สุขอีกครั้ง - บางทีพวกเขาอาจกำลังสร้างเหตุการณ์... The Empty Hearse (2014)
Hmm. Don't worry. I'll keep him in trouble.ฮืมม ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันจะทำให้เขาอยู่ไม่สุข His Last Vow (2014)
I can not bear another moment without knowing!ฉันอยู่ไม่สุขแน่ๆ ถ้าไม่ได้รู้ บอกมาสิๆ The Secret Life of Pets (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยู่ไม่สุข[adj.] (yūmaisuk) EN: restless   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at a loose end[IDM] อยู่ไม่สุข (คำไม่เป็นทางการ)
have ants in one's pants[IDM] กระสับกระส่าย, See also: อยู่ไม่สุข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fidget(ฟิด'จิท) vi. อยู่ไม่สุข,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย. vt. ทำให้หงุดหงิด,ทำให้กระสับกระส่าย,ทำให้อารมณ์เสีย. -n. ภาวะหงุดหงิด,ความกระสับกระส่าย,ผู้ที่มีใจหงุดหงิด,ผู้กระสับกระส่าย., See also: fidgeter n. fidgetingly adj. fidgety adj. คำที่มีความห

English-Thai: Nontri Dictionary
fidget(vi) อยู่ไม่สุข,กระสับกระส่าย,กระวนกระวาย,งุ่นง่าน,หงุดหงิด
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top