ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be resourceful

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be resourceful-, *be resourceful*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be resourceful มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be resourceful*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You just gotta be resourceful.คุณแค่ต้อง ฉลาดขึ้นมาบ้าง The Big Chill (2011)
So, go to the library or Starbucks. Be resourceful.ครับ? The Art of Getting By (2011)
Be resourceful, be ruthless.ฉลาดและโหดเหี้ยมเข้าไว้ Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีไหวพริบ[V] be ingenious, See also: be astute, be resourceful, be sharp, be clever, be bright, be smart, Syn. เฉลียวฉลาด, ฉลาด, Example: เจ้าหน้าที่ผู้ทำสนธิสัญญาจะต้องมีศิลปะและมีไหวพริบในการเจรจาทำความตกลง
หัวไว[V] be clever, See also: be smart, be bright, be intelligent, be shrewd, be ingenious, be resourceful, Syn. ฉลาด, Example: ท่านหัวไว ความคิดล้ำหน้ามาก, Thai definition: เรียนรู้ได้ไว

Japanese-English: EDICT Dictionary
機知に富む[きちにとむ, kichinitomu] (exp,v5m) to be quick-witted; to be resourceful [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top