ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be inexpensive

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be inexpensive-, *be inexpensive*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be inexpensive มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be inexpensive*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูก[V] be cheap, See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost, Syn. ราคาต่ำ, ไม่แพง, Example: การใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำงานแบบรวมศูนย์ นอกจากถูกกว่าแล้ว ระบบยังเชื่อถือได้มากกว่าอีกด้วย
ย่อมเยา[V] moderate, See also: be inexpensive, be low-priced, be medium-priced, be reasonable, be modest, be unexorbitant, Syn. ถูก, Ant. แพง, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคในเมืองจีนราคาย่อมเยากว่าเมืองไทย, Thai definition: มีราคาถูก
สมราคา[V] be reasonable, See also: be moderate, be inexpensive, be fair, be cheap, Example: คุณภาพของกล้องสมราคา 80,000 บาท, Thai definition: มีคุณภาพหรือคุณสมบัติเหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top