Search result for

แพง

(64 entries)
(0.092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แพง-, *แพง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพง [ADJ] expensive, See also: dear, high-priced, costly, high, Ant. ถูก, Example: โรงอาหารนี้เป็นโรงอาหารพิเศษที่ขายอาหารราคาแพง สำหรับนักศึกษาและชาวต่างประเทศ, Thai definition: มีราคามาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แพงว. มีราคาสูง, ตรงข้ามกับ ถูก.
แพงก. สงวน, หวง, เป็นที่รัก.
แพงว. เป็นที่รัก.
แพงพวยน. ชื่อไม้นํ้าชนิด Ludwigia adscendens (L.) H. Hara ในวงศ์ Onagraceae ทอดเลื้อยไปตามผิวนํ้า กินได้, พังพวย ก็เรียก.
แพงพวยฝรั่งน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Catharanthus roseus (L.) G. Don ในวงศ์ Apocynaceae ดอกมีหลายสี เช่น แดง ม่วง ชมพู หรือขาว ใช้ทำยาได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expensiveแพง [การแพทย์]
Jussiaea Repens Lแพงพวย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before you stuck it to the wall.ก่อนที่คุณจะติดมันไปบนกำแพง Pret-a-Poor-J (2008)
There's something strange about these walls.กำแพงพวกนี้มันแปลกๆ Dead Space: Downfall (2008)
And there's symmetrical 45 degree scarring on these walls.และมีเส้นสูง 45 องศาอยู่บนกำแพงด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Which is weird, because you've put your bread in a lot of toasters.มันเป็นกำแพงกั้นเพราะ คุณทำขนมปังยาวมากไป Adverse Events (2008)
Park views are probably 50% more.วิวสวนราคาแพงกว่า 50 % Joy (2008)
We lose all the Niner business, buy ourselves a huge black-เราสูญเสียธุรกิจพวกไนเนอร์ทั้งหมด โดยพวกเราเองซื้อราคาแพงมาก Pilot (2008)
Guess those little Thai boys are getting expensive, huh?คิดว่าไอ้หนูน้อยคนไทย จะค่าตัวแพงขึ้นใช่ไหม Pilot (2008)
Yeah, they are. How about I slit your eyes and have you suck my dick? All right, all right.ใช่ พวกเขาแพง หรือจะให้ฉันควัก ลูกตาของนายแล้วนายอมน้องชายของฉันล่ะ เอาล่ะ พอได้แล้ว Pilot (2008)
Let us hope it is not a costly one.หวังว่าครั้งนี้เราคงจะไม่ต้องจ่ายแพงหรอกนะ Rising Malevolence (2008)
Do not compound your failure this day by allowing our prize warship to fall.อย่าซ้ำเติมความผิดพลาดของเจ้าในวันนี้ ด้วยการล่มยานราคาแพงของเราอีกเลย Destroy Malevolence (2008)
Do you know how much it is?ไม่รู้รึไง นี่มันของแพงนะ Portrait of a Beauty (2008)
The precious mirror is broken and you are partly to blameกระจกราคาแพงก็แตกไปแล้ว และท่านก็มีส่วนทำให้มันเสียหาย Portrait of a Beauty (2008)
I mean...it must have been expensive?ข้าว่า... มันต้องแพงแน่ๆ To Kill the King (2008)
Because he can fly, walk through walls,เพราะเขาสามารถบินได้ เดินผ่านกำแพงได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Wow, your father plastered you with expensive clothes?พ่อของฉันทำงานหนักมาก ท่านถึงขนาดซื้อเสื้อผ้ามียี่ห้อราคาแพงให้ฉัน Scandal Makers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แพง[adj.] (phaēng) EN: expensive ; dear   FR: cher ; onéreux ; coûteux
แพงขึ้น[v. exp.] (phaēng kheun) EN: go up in price ; become more expensive   FR: enchérir ; renchérir
แพงพวย[n.] (phaēngphūay) EN: periwinkle   
แพงพวยน้ำ[n. exp.] (phaēngphūay nām) EN: Jussiaea repens Linn.   
แพงพวยฝรั่ง [n. exp.] (phaēngphūay Farang) EN: Madagasgar periwinkle ; Vinca,Old maid ; Cayenne jasmine ; Rose periwinkle   
แพงเกิน[v. exp.] (phaēng koēn) EN: be overpriced   
แพงเกินไป[adj.] (phaēng koēnpai) FR: trop cher

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bling bling[บลิง บลิง] (n) แพง
See also: S. expensive, A. cheap,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
costly    [ADJ] แพง, See also: ราคาสูง, Syn. expensive, high-priced, pricy
cost the earth    [IDM] แพงมหาศาล, See also: แพงหูฉี่
expensive    [ADJ] แพง, See also: ราคาสูง, มีราคาแพง, Syn. costly, dear, high-priced
high    [ADJ] แพง
pricey    [ADJ] แพง, See also: มีราคาสูง, Syn. expensive
astronomical    [SL] แพงมาก, See also: แพงสุดๆ, แพงหูฉี่
big-ticket    [SL] แพงมาก, See also: แพงหูฉี่, แพงสุดๆ
cost a bomb    [SL] แพงมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
bailey(เบ'ลี) n. กำแพงเมืองชั้นนอก,ศาล
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
bespangle(บิสแพง'เกิล) {bespangled,bespangling,bespangles} vt. ปกคลุมไปด้วย,ประดับ
big-ticket(บิก'ทิด'คิท) adj. แพง
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
bulkheadn. ฝากั้น,ส่วนกั้น,กำแพงกั้น
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
budget(adj) ถูก,ประหยัด,ไม่แพง
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
bunk(n) เตียงชิดกำแพง,ที่นอนในรถไฟ
cheap(adj) ถูก,ไม่แพง,ย่อมเยา,มีค่าน้อย,ด้อย,เลว
coping(n) สันกำแพง,ส่วนครอบ
costly(adj) แพง,มีค่ามาก
dear(adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
張る[はる, haru] Thai: แพง English: to be expensive (vi)

German-Thai: Longdo Dictionary
teuer(adj) |teurer, am teuersten| แพง, See also: A. billig,

French-Thai: Longdo Dictionary
autour de(prep) รอบๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Autour du jardin, il y a un vieux mur. รอบๆสวนมีกำแพงเก่าอยู่
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?

Go to Top