ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be cheap

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be cheap-, *be cheap*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That mustn't be cheapened.-นั่นมันต้องไม่ถูกทำให้สูญสลายไปนะ Hope Springs (2003)
- This is gonna be cheap dinner.ฉันเกลียดคุณ! / นี่คงเป็นมื้อเย็นที่ถูกสุดๆ เลยสินะ Ladder 49 (2004)
Won't be cheap.มันต้องจ่ายแพงหน่อย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Everything would be cheaper. It was practical and they knew it.ค่าใช้จ่ายจะถูกลง มันทำได้จริงและพวกเขาก็รู้ Primer (2004)
Don't be cheap with food!อะไรล่ะ? Yeolliji (2006)
You can be cheap or you can be lucky but you can't be both.เธออาจจะจน หรือไม่ก็โชคดี My Blueberry Nights (2007)
I Know It's Not Gonna Be Cheap, But I Can Do It.หนูรู้ว่าต้องประหยัดหน่อย แต่หนูทำได้ The Manhattan Project (2008)
A baseball bat would be cheaper.ไม้เบสบอลคงจะถูกกว่านะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
It may be cheap but if you lose it, you're dead!มันอาจจะถูก แต่ถ้าเธอทำหาย\ เธอตายแน่! Episode #1.6 (2009)
And buying a new car, will be cheaper.แล้วซื้อใหม่ถูกกว่า Dae Mul (2010)
It must not be cheap.ราคามันต้องไม่น้อย Episode #1.14 (2010)
Go with me tomorrow before work, it'll be cheaper if we both go.ไปกับฉันพรุ่งนี้หลังเลิกงานนะ มันจะถูกกว่าถ้าเราไปด้วยกัน And Strokes of Goodwill (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be cheapA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
be cheapIt'll be cheaper in the long run to use real leather.
be cheapIt seemed to be cheap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูก[V] be cheap, See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost, Syn. ราคาต่ำ, ไม่แพง, Example: การใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำงานแบบรวมศูนย์ นอกจากถูกกว่าแล้ว ระบบยังเชื่อถือได้มากกว่าอีกด้วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top