ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมราคา

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมราคา-, *สมราคา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมราคา[V] be reasonable, See also: be moderate, be inexpensive, be fair, be cheap, Example: คุณภาพของกล้องสมราคา 80,000 บาท, Thai definition: มีคุณภาพหรือคุณสมบัติเหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We will expect fair value in return.เราก็รอฟังข้อเสนอที่สมราคากับการแลกเปลี่ยน Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Take it. All right.ซึ่งมันต้องดีสมราคาแน่ Just Go with It (2011)
Well, then, I'll stand there and watch you do it, smarty-pants.เอ่อ งั้น แม่จะยืนอยู่เฉยๆ ดูลูกเปลี่ยนยางว่าสมราคาคุยไหม Pilot (2011)
That is one fine purchase.คุ้มค่าสมราคาจริงๆ Episode #1.2 (2012)
Maybe he didn't live up to his side of the bargain.บางทีเขาคงบริการไม่สมราคา The Don't in the Do (2012)
Oh, come on. I paid her fair and square, man!โอ ไม่เอาน่า ฉันจ่ายเธอสมราคาพวก Bitten (2012)
But that's not to say that I can't set you up with a whole lot more reasonable speakers that'll still blow your mind if you're worried that the Wilsons or Paradigms are going to set you back too much.แต่นั่นไม่ใช่ว่า ผมจะบอกให้คุณซื้อ ลำโพงสมราคาอีกหลายตัว ที่คุณจะต้องชอบมัน Nebraska (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมราคา[X] (som rākhā) EN: good value for money   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top