ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be adjacent

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be adjacent-, *be adjacent*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่เคียง[V] be close, See also: be adjacent, be contiguous, be abreast, Syn. เคียงคู่, เคียง, Example: ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจจะไม่คู่เคียงไปกับความเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรม
เคียงคู่[V] be closely, See also: be adjacently, be abreast, Syn. เดินคู่, Example: เจ้าบ่าวเคียงคู่กับเจ้าสาวขึ้นมาบนเวทีแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ประชิด[v.] (prachit) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to   FR: s'approcher de
ติด[v.] (tit) EN: stand close to ; adjoin ; be adjacent to ; keep close to   
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by   FR: fixer (à)

Japanese-English: EDICT Dictionary
相接する[あいせっする, aisessuru] (vs-s) to be adjacent (with each other); to neighbor (neighbour); to border [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top