ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เคียงคู่

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคียงคู่-, *เคียงคู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคียงคู่[V] be closely, See also: be adjacently, be abreast, Syn. เดินคู่, Example: เจ้าบ่าวเคียงคู่กับเจ้าสาวขึ้นมาบนเวทีแล้ว
เคียงคู่[ADV] closely, See also: adjacently, Syn. คู่, เคียง, คู่เคียง, เคียงข้าง, Example: เมื่ออาทิตย์ก่อนฉันเห็นเขาสองคนเดินเคียงคู่กันไปดูหนังด้วยล่ะ, Thai definition: อยู่ใกล้กันเป็นคู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flying over the world together,วิหคเคียงคู่จากดินอุดรฟ้าทักษิน, Return of the Condor Heroes (1983)
I just want you to know that I'm here.เพียงอยากให้คุณรู้ว่า ฉันจะอยู่เคียงคู่กับคุณ The Matrix Reloaded (2003)
I work side by side with my wonderful son H.W. I think one or two of you might have met him already.ผมทำงานเคียงคู่กับ ลูกชายแสนดีของผม เอช ดับยู พวกคุณบางคนคงเคยพบเขาแล้ว There Will Be Blood (2007)
Together, together, that's how it must be# อยู่คู่กัน เคียงคู่กัน ต้องเป็นอย่างนี้ # Showmance (2009)
Andrew preferred the horse's company to Jane.แอนดรูชื่นชอบเอาม้า ไปเดินเคียงคู่กับเจน This Is Why We Stay (2010)
Jane preferred the horse's company to Andrew.เจนชื่นชอบเอาม้าไปเดิน เคียงคู่กับแอนดรู This Is Why We Stay (2010)
♪ Have a happy ending ♪#เคียงคู่กันไหม? New York (2011)
♪ Have a happy ending ♪#เคียงคู่กันไหม? New York (2011)
It's right up there with popcorn.เคียงคู่กับป๊อบคอร์น Death's Door (2011)
I take it you'll be playing the part of the helpful friar who brings the star-crossed lovers together?ฉันเข้าใจแล้วว่านายจะเล่นเป็นพวกพระผู้ใจบุญ ผู้ชี้นำโชคชะตาให้คู่รักได้เคียงคู่กัน Upper West Side Story (2012)
Lord Stark raised you among his own sons.ลอร์ดสตาร์คเลี้ยงดูเจ้า เคียงคู่มากับลูกแท้ๆของเขา The Old Gods and the New (2012)
but not one of them.เคียงคู่กัน แต่ไม่ใช่ลูกของเขา The Old Gods and the New (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้,การทำงานเป็นทีม, Syn. team work

English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
angrenzend(adj adv) ที่อยู่ติดกัน, เคียงคู่, เคียงข้าง เช่น Gästehaus angrenzend an einen See

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top