ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คู่เคียง

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คู่เคียง-, *คู่เคียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่เคียง[V] be close, See also: be adjacent, be contiguous, be abreast, Syn. เคียงคู่, เคียง, Example: ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจจะไม่คู่เคียงไปกับความเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรม
คู่เคียง[N] spouse, See also: partner, mate, husband and wife, couple, Syn. คู่รัก, คู่สมรส, คู่ครอง, คู่สามีภรรยา, Example: เธอเป็นคู่เคียงเขามาตลอดชีวิต, Thai definition: ผัวเมียที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คู่เคียงน. ผู้ที่เข้ากระบวนแห่ของหลวงซึ่งเดินเคียงราชยานไปคนละข้าง.
คู่เคียงเรียงหมอนน. ผัวเมียที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน, ชายหญิงที่อยู่กินร่วมกันฉันผัวเมีย, คู่เรียงเคียงหมอน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We marry for the whole year to a single partner.ในแต่ละรอบปีพวกเราจะจับคู่ กับใครที่ยังไม่มีคู่เคียงข้าง March of the Penguins (2005)
♪ When the one you love is near ♪#สุขอุรายามอยู่คู่เคียงNew York (2011)
And those two halves will always yearn to find their way back together.แต่ละครึ่งนั้น จะไขว่คว้าเพื่อกลับมาอยู่คู่เคียงกันและกัน Upside Down (2012)
♪ Long ago was you. ♪คือการได้คู่เคียงเธอตลอดมา When the Dead Come Knocking (2012)
If you would stay beside meหากมีเธอเป็นคู่เคียงกาย How to Train Your Dragon 2 (2014)
If you will marry meหากเธอคู่เคียงอย่างนี้ How to Train Your Dragon 2 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top