ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bcd

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bcd-, *bcd*, bc
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
ebcdic(เอบซีดิก) ย่อมาจาก extended binary coded decimal interchange code (แปลว่า รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
lbcdabbr. left border of cardiac dullness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
BCD (binary coded decimal)บีซีดี (เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BCD (binary coded decimal)บีซีดี (เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮力调整背心[fú lì tiáo zhěng bèi xīn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄣ, / 調] BCD; Buoyancy Compensation Device (diving) [Add to Longdo]
浮力调整装置[fú lì tiáo zhěng zhuāng zhì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / 調] BCD; Buoyancy Compensation Device (diving) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
binär codierte DezimalzifferBCD : binary coded decimal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
エビシディック[, ebishideikku] (n) {comp} EBCDIC [Add to Longdo]
ジャケットタイプ[, jakettotaipu] (n) (1) jacket type (e.g. a style of clothing); (2) jacket-style buoyancy control device (BCD) shaped like a sleeveless coat [Add to Longdo]
ビーシーディーコード[, bi-shi-dei-ko-do] (n) {comp} BCD code [Add to Longdo]
ホースカラータイプ[, ho-sukara-taipu] (n) front-mounted BCD (wasei [Add to Longdo]
ボイヤンシーコントロール・デバイス;ボイヤンシーコントロールデバイス[, boiyanshi-kontoro-ru . debaisu ; boiyanshi-kontoro-rudebaisu] (n) buoyancy control device; BCD [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
ビーシーディーコード[びーしーでいーこーど, bi-shi-dei-ko-do] BCD code [Add to Longdo]
エビシディック[えびしでいっく, ebishideikku] EBCDIC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  BCD
         Binary Coded Decimal
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top