Search result for

battles

(41 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -battles-, *battles*, battle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battleship[N] เรือรบเหล็กขนาดใหญ่, Syn. warship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที่

English-Thai: Nontri Dictionary
battleship(n) เรือรบ,เรือประจัญบาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Battlesการรบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Weapons do not win battles.แต่อาวุธไม่สามารถทำให้เราชนะศึก Ambush (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
The Separatists battleship Malevolence advances and apposes to Republic space, tearing apart any ship that stands on its path.ยานรบ Malevolence ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ได้รุกคืบเข้าสู่ห้วงอวกาศของสาธารณรัฐ ทำลายล้างยานทุกลำที่ขวางหน้า Shadow of Malevolence (2008)
This strike force has been commisioned by the Senate to hunt down the enemy's new battleship.กองบินจู่โจมนี้ได้รับมอบภารกิจมาจากสภาสูง ในการทำลายยานรบลำใหม่ของพวกแบ่งแยก Shadow of Malevolence (2008)
You won't stand a chance against that battleship.ท่านไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้กับยานรบหรอกนะ Shadow of Malevolence (2008)
I'm gonna blow up that battleship.ก็ไประเบิดพวกมันให้เป็นผงน่ะสิ Shadow of Malevolence (2008)
As battles rage across the galaxy, more worlds had come to the seductive lure of the Separatists and leave the Republic.ในขณะที่การสู้รบลุกลามไปทั่วกาแล็กซี่, หลายดินแดนถูกล่อลวง ให้เข้าร่วมกับฝ่ายแบ่งแยก และผละหนีจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
We could have a Battlestar Galactica night. With pudding!พวกเราน่าจะมีคืน ต่อสู้ กาแลคติก้า กับพุดดิ่ง! The House Bunny (2008)
Battlestar Galactica. kay.Battlestar Galactica. The House Bunny (2008)
I have fought hundreds of battles since I began serving the late Lord Liuข้ารบทัพจับศึกนับร้อยครั้ง... รับใช้ท่านเล่าปี่หลายสิบปี... . Three Kingdoms (2008)
They said you got 3 battles left before you get out.นายเหลืออีก 3 เกมนี่ Nก่อนนายจะได้ออกไปจากที่นี่ Gamer (2009)
27 battles, huh?27 เกมเหรอ? Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
battlesAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
battlesEvery evening after school we met in his back garden and arranged Indian battles.
battlesIt took many torpedo hits to send the battleship Bismark to Davy Jones's locker.
battlesOf course. Now that you say that, certainly Ms Tanaka wasn't shot even once in the mock battles.
battlesYou can win all the battles yet lose the war.

CMU English Pronouncing Dictionary
BATTLES    B AE1 T AH0 L Z
BATTLESHIP    B AE1 T AH0 L SH IH2 P
BATTLESHIPS    B AE1 T AH0 L SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
battles    (v) (b a1 t l z)
battleship    (n) (b a1 t l sh i p)
battleships    (n) (b a1 t l sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
軍艦[ぐんかん, gunkan] (n) warship; battleship; (P) [Add to Longdo]
軍艦巻[ぐんかんまき, gunkanmaki] (n) battleship roll sushi [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P) [Add to Longdo]
千軍万馬[せんぐんばんば, sengunbanba] (n) (having experienced) many battles [Add to Longdo]
戦艦[せんかん, senkan] (n) battleship; (P) [Add to Longdo]
敵を知り己を知れば百戦危うからず[てきをしりおのをしればひゃくせんあやうからず, tekiwoshirionowoshirebahyakusen'ayaukarazu] (exp) know your enemy, know thyself, and you shall not fear a hundred battles [Add to Longdo]
転戦[てんせん, tensen] (n,vs) fighting in numerous battles; (P) [Add to Longdo]
彼を知り己を知れば百戦殆からず[かれをしりおのれをしればひゃくせんあやうからず, karewoshirionorewoshirebahyakusen'ayaukarazu] (exp) If you know your enemy and know yourself, in a hundred battles you will never be defeated. [Add to Longdo]
百戦練磨;百戦錬磨[ひゃくせんれんま, hyakusenrenma] (n,adj-no) veteran; (someone) schooled by adversity in many battles; (someone) rich in life's experience gained through much adversity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主力舰[zhǔ lì jiàn, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship [Add to Longdo]
战列舰[zhàn liè jiàn, ㄓㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship [Add to Longdo]
战舰[zhàn jiàn, ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship; warship [Add to Longdo]
战斗舰[zhàn dòu jiàn, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top