ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนชั่วช้า

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนชั่วช้า-, *คนชั่วช้า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Glad they got him. A man guilty of all those crimes!ดีใจจริงที่จับมันได้ คนชั่วช้าสารพัดเลยนะนั่น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
All you'd ever talk about was what a selfish pig he was.ก็คุณพูดเองนี่นาว่าเค้ามันคนชั่วช้าเห็นแก่ตัว Art Isn't Easy (2007)
But as it turns out, nobody mourns the wicked.แต่ก็อย่างที่เห็น ไม่มีใครอาลัยคนชั่วช้า The British Invasion (2007)
Baegeuk, you vile scalawag!แพกิอู, เจ้าคนชั่วช้า The Kingdom of the Winds (2008)
You're a bad man.คนชั่วช้า Babylon A.D. (2008)
Son of the gun, we're only allowed to take orders from Santa.คนชั่วช้า เราได้รับอนุญาต ให้รับคำสั่งจากซานต้าเท่านั้น Merry Madagascar (2009)
This is not a well man.มันเป็นคนชั่วช้า ที่ไม่มีใครเทียบอีกแล้ว In This Home on Ice (2010)
It's some lowlife degenerate versus you...มันแค่คนชั่วช้าสาวเลวบางคน เมื่อเทียบกับคุณ... One Minute (2010)
Lotta screws, lotta inmates, lotta nasty people, really.มีผู้คุมนักโทษมากมาย มีนักโทษมากมาย มีคนชั่วช้าเลวทรามมากมาย จริงๆ Episode #1.2 (2010)
And you, Odin, are a cold-blooded murderer.และเจ้า โอดิน เจ้ามันคนชั่วช้าสามานย์ Another's Sorrow (2012)
You're a bastard.แกมันคนชั่วช้า Flying Home (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนชั่วช้า[n. exp.] (khon chūachā) EN: bad man   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cullion(คัลเยิน) n. คนต่ำช้า,คนชั่วช้า
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit

English-Thai: Nontri Dictionary
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top