ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

authorisation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authorisation-, *authorisation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์, การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm amazed and impressed you got authorisation for that.ผมประทับใจมากกว่าที่คุณรับเรื่องได้แล้ว Resident Evil: Degeneration (2008)
AUTHORISATION CODE DISABLED CCTV NETWORK CONNECTION IN PROGRESSปิดการใช้งานผ่านรหัส กำลังเชื่อมต่อเครือข่าย กล้องวงจรปิด London Has Fallen (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsstartgenehmigung { f }authorisation to take part in events abroard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
オーソライズ[o-soraizu] (n, vs) authorize; authorise; authorization; authorisation [Add to Longdo]
協賛[きょうさん, kyousan] (n, vs) support; mutual aid; cooperation; approval; authorization; authorisation; (P) [Add to Longdo]
公認[こうにん, kounin] (n, vs, adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) [Add to Longdo]
授権[じゅけん, juken] (n, vs) authorization; authorisation [Add to Longdo]
認定[にんてい, nintei] (n, vs) authorization; authorisation; acknowledgment; acknowledgement; certification; recognition; (P) [Add to Longdo]
墨付き[すみつき, sumitsuki] (n) (1) (See お墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 authorisation
   n 1: a document giving an official instruction or command [syn:
      {mandate}, {authorization}, {authorisation}]
   2: the power or right to give orders or make decisions; "he has
     the authority to issue warrants"; "deputies are given
     authorization to make arrests"; "a place of potency in the
     state" [syn: {authority}, {authorization}, {authorisation},
     {potency}, {dominance}, {say-so}]
   3: official permission or approval; "authority for the program
     was renewed several times" [syn: {authority},
     {authorization}, {authorisation}, {sanction}]
   4: the act of conferring legality or sanction or formal warrant
     [syn: {authorization}, {authorisation}, {empowerment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top