ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

authorisation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authorisation-, *authorisation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์, การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)

WordNet (3.0)
authority(n) the power or right to give orders or make decisions, Syn. say-so, potency, dominance, authorization, authorisation
authority(n) official permission or approval, Syn. sanction, authorization, authorisation
authorization(n) the act of conferring legality or sanction or formal warrant, Syn. authorisation, empowerment
mandate(n) a document giving an official instruction or command, Syn. authorization, authorisation

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barring further authorised inquiry, this case - file #DF101364 - is closed.รูปลักษณ์ หรือแบบ ของมัน ยังไม่สามารถบอกได้ ยกเว้นแต่ว่า อนาคตมีการสืบสาว คดีนี้ #DF101364 - ปิดแล้ว Squeeze (1993)
- Well, I won't authorise that. - Oh, no?ผมไม่อนุญาต เหรอ... 21 Grams (2003)
It's not an authorised broadcast.นี่ไม่ใช่การแพร่ภาพที่ได้รับอนุญาต Live Free or Die Hard (2007)
Mam you are not authorised to be here.คุณครับ คุณไม่ได้รับอนุญาต / ในการมาที่นี่ Live Free or Die Hard (2007)
You have landed without authorisation.คุณมาที่นี่โดยไม่ได้รับอนุญาต Live Free or Die Hard (2007)
You are authorised to engage and destroy.คุณได้รับอนุญาตให้ยิงได้เลย Live Free or Die Hard (2007)
You can't get lost in the woods if you never go in to the woods right sir your the only person authorised to do so right sir your the only person authorised to do soไม่มีใครหลงป่า ถ้าไม่เคยเข้าป่า แน่นอน คุณเพียงคนเดียว ที่มีสิทธิ์ แน่นอน คุณเพียงคนเดียว ที่มีสิทธิ์ Next (2007)
I'm amazed and impressed you got authorisation for that.ผมประทับใจมากกว่าที่คุณรับเรื่องได้แล้ว Resident Evil: Degeneration (2008)
I'm not here for that. I've been authorised by Director Fury to use any means necessary to keep you on premises.ผมเปล่ามาทำตรงนั้น แต่ได้รับคำสั่ง ผ.อ.ฟิวรี่ Iron Man 2 (2010)
So an undercover operation was authorised.ดังนั้นปฏิบัติการตำรวจสายลับ ได้รับการแต่งตั้งมอบหมาย Episode #1.3 (2010)
"A magistrate may issue a warrant authorising the search of a premises provided there are reasonable grounds for believing the location contains material with substantial evidentiary value".ผู้พิพากษาอาจออกหมายศาล" "ค้นสถานที่ด้วยเหตุอันควร เพราะเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้นมีวัสดุ" "พร้อมกับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมต่อการใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง Episode #1.1 (2010)
Supreme Chancellor Palpatine has authorised the use of the Republic's newest weapon, สมุหนายกพัลพาทีน ได้มอบอำนาจให้มีการใช้ อาวุธใหม่เอี่ยมของสาธารณรัฐ The Zillo Beast (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsstartgenehmigung { f }authorisation to take part in events abroard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
認定[にんてい, nintei] (n, vs) authorization; authorisation; acknowledgment; acknowledgement; certification; recognition; (P) #1,708 [Add to Longdo]
公認[こうにん, kounin] (n, vs, adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) #3,944 [Add to Longdo]
協賛[きょうさん, kyousan] (n, vs) support; mutual aid; cooperation; approval; authorization; authorisation; (P) #10,714 [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
オーソライズ[o-soraizu] (n, vs) authorize; authorise; authorization; authorisation [Add to Longdo]
授権[じゅけん, juken] (n, vs) authorization; authorisation [Add to Longdo]
墨付き[すみつき, sumitsuki] (n) (1) (See お墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top