ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การอนุมัติ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การอนุมัติ-, *การอนุมัติ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอนุมัติ(n) approval, See also: permission, Syn. การยินยอม, การอนุญาต, Example: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้มีการลดภาษีเครื่องจักรเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหรรม, Thai Definition: การให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Use of unnecessary violence... in the apprehension of the Blues Brothers has been approved.การใช้ความรุนแรงที่ไม่จำเป็น ในการจับกุม เตอะบลุสบรัเดอสได้รับการอนุมัติ The Blues Brothers (1980)
Has the committee approved the mission? There's been talk of delay.คณะกรรมการอนุมัติรึยังครับ ได้ข่าวว่าจะเลื่อน Gattaca (1997)
I can't give any of that information without the approval of the United States.ผมยังไม่สามารถให้ข้อมูล ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติการสหรัฐอเมริกาได้ The Host (2006)
You can't access my file to know about Argentina unless you have a G6 clearance or higher.คุณเข้าดูข้อมูลอาร์เจนติน่าของฉันไม่ได้... นอกจากจะได้รับการอนุมัติ ระดับจี 6 ขึ้นไป Chuck Versus the Wookiee (2007)
You're pre-approved for $2, 000.ซื้อตู้เสื้อผ้าใหม่มั้ย? คุณได้รับการอนุมัติไปก่อนเลย $2, 000. Bang, Bang, Your Debt (2007)
Now that your leave of absence has been approved, let's get something to eat.ต่อจากนี้ก็รอการอนุมัติเท่านั้น เราไปหาอะไรกินกันมั๊ย Sex Is Zero 2 (2007)
You are clear to engage.ได้รับการอนุมัติ The Day the Earth Stood Still (2008)
Before i can authorize an air strike.ในการอนุมัติการโจมตีทางอากาศ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Nothing can happen without the approval of this office.มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับ การอนุมัติจากที่นี่ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
If it's sanctioned, probably.ถ้ามีการอนุมัติแล้ว เป็นไปได้ Demonology (2009)
Look, this is sanctioned.ฟังนะ เรื่องนี้ได้รับการอนุมัติแล้ว The Culling (2009)
You mean, without his authorization?ท่านหมายถึง ปราศจากการอนุมัติจากเขาน่ะรึ? Trespass (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอนุมัติ[kān anumat] (n) EN: approval ; permission ; authorization  FR: accord [ m ] ; autorisation [ f ] ; permission [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approval(n) การอนุมัติ, See also: การอนุญาต
OK(n) การเห็นด้วย, See also: การอนุมัติ, การยอมรับ
ratification(n) การอนุมัติ, Syn. approval
sanction(n) การอนุมัติ, See also: การอนุญาตเป็นทางการ, Syn. approval, permit, permission, Ant. refusal, rejection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
awlabbr. absent with leave ไม่ได้มาโดยรับการอนุมัติให้ลา
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด, การกวาดล้าง, ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง, การขายรุสต๊อก, การผ่านการตรวจของศุลกากร, การอนุมัติ, บัตรอนุญาต, การแลกเปลี่ยนเอกสาร
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต, การอนุญาต, การอนุมัติ, สิทธิการดำเนินการ, สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา, ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต, การอนุญาต, การอนุมัติ, สิทธิการดำเนินการ, สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา, ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ
ratification(แรททิฟิเค'เชิน) n. การให้สัตยาบัน, การยืนยัน, การอนุมัติ, See also: ratificationist n., Syn. approval

English-Thai: Nontri Dictionary
approbation(n) การเห็นชอบ, การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม, การเห็นด้วย, การเห็นชอบ, การอนุมัติ
consent(n) ความเห็นชอบ, การอนุมัติ, ความยินยอม
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค, การลงนามรับรอง, การอนุมัติ, การเซ็นชื่อกำกับ
licence(n) ใบอนุญาต, การได้รับอนุญาต, สิทธิ, อำนาจ, การอนุมัติ
license(n) ใบอนุญาต, การได้รับอนุญาต, สิทธิ, อำนาจ, การอนุมัติ
permission(n) การยอม, การยินยอม, การอนุญาต, การเปิดโอกาส, การอนุมัติ
ratification(n) การอนุมัติ, สัตยาบัน, การยืนยัน
sanction(n) การอนุญาต, การอนุมัติ, การรับรอง, การลงโทษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
特採承認[とくさいしんせい, tokusaishinsei] (n) การอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top