ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assembled

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assembled-, *assembled*, assembl, assemble
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To go to all this trouble of assembling a work force only to--กว่าจะจัดระบบงานขึ้นมา... Schindler's List (1993)
Reverend Jones is assembling a meeting in the village hall.หลวงพ่อโจนส์ ตอนนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Sound assembly!ให้สัญญาน The Great Dictator (1940)
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ Night and Fog (1956)
"At six p.m., the company will assemble in the "Hall of Orgies"..."ที่หก p.m . ,บริษัท will assemble ใน"ห้องโถงของการสนุกสนานสุดเหวี่ยง"... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We have assembled a set of questions for you to ask God.เราได้ตั้งคำถาม จำนวนหนึ่งมาครับ ให้คุณถามพระเจ้า Oh, God! (1977)
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก Gandhi (1982)
I know about options, lot assemblies...- ผมรู้เรื่องทางเลือกครับ - อัตราดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นอีก *batteries not included (1987)
Sub-assembly of titanium, so light as stresses will allow.ใช้ไทเทเนียมเป็นวัตถุดิบ ทำให้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้ The Jackal (1997)
I saw you make contact, Larry. What did the guy on the assembly line say?ฉันเห็นคุณติดต่อกับ แลร์รี่ เขาต้องการอะไร eXistenZ (1999)
I saw you make contact, Larry. What did the guy on the assembly line say?ฉันเห็นคุณติดต่อกับ แลร์รี่ เขาต้องการอะไร eXistenZ (1999)
My assembly bay.แบบชุมนุม eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assembledHere we have assembled only athletes who have broken 10 minutes but, as you can see, Hirayama's record is the slowest of the five people.
assembledThe club members assembled in the meeting room.
assembledThe leaders assembled in Paris for a meeting.
assembledThe manager assembled the players on the field.
assembledThe mechanic assembled the engine.
assembledThe police assembled a lot of evidence against him.
assembledThe police assembled several unemployed men.
assembledThe president assembled his advisers for a conference.
assembledThe students assembled in the classroom.
assembledThe teacher assembled the students in the hall.
assembledThe teachers assembled their classes in the gymnasium.
assembledThey assembled the chairs in neat rows.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
assembled

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assembled

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
assembled

adj. 1. brought together into a group or crowd. the assembled letters in my office
Syn. -- accumulated, collected, congregate, massed. [ WordNet 1.5 ]

2. 1 formed by fitting or joining components together.
Syn. -- built(prenominal), made-up. [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合成语音[hé chéng yǔ yīn, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ ㄧㄣ,     /    ] assembled phonology [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
assemblierte Programmstelle { f }assembled program count [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セットメーカー[settome-ka-] (n) manufacturer of assembled products (wasei [Add to Longdo]
釣り台;釣台[つりだい, tsuridai] (n) (1) fishing stand; small portable stand that can be assembled quickly; (2) stand used to transport people or things (Edo period) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top