ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

approach to

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -approach to-, *approach to*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it's also possible that behavior takes a proprietary approach to problems like this to avoid having to admit when they fuck up.แล้วมันก็ยังเป็นไปได้อีกว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ที่แสดงความรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแบบนี้ เป็นการหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับว่า ตัวเองทำพลาดเอง Dissonance Theory (2016)
Marine Force 1, 2, and 3 on final approach to Somerset House.นาวิก 1, 2 และ 3 มาถึง ซัมเมอร์เซ็ทเฮ้าส์ แล้ว London Has Fallen (2016)
I think their approach to practice is that it's like a day job.ผมคิดว่าพวกเขาทำการฝึกซ้อมซะจนมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว Free to Play (2014)
I'm glad to report that we are on our final approach to Cardiff Airport in Wales.ผมอยากเรียนให้ ทราบจุดหมายปลายทางของเรา คือสนามบินคาร์ดิฟในเวลส์ World War Z (2013)
We're on approach to Camp Humphreys.เราใกล้ถึงค่ายฮัมฟรีย์แล้ว World War Z (2013)
Hey, boys, if this is your approach to women, you're not gonna get very far.เฮ้เด็ก ถ้าเป็นคุณ วิธีการให้ผู้หญิง คุณไม่ได้จะได้รับไกลมาก. The Family (2013)
Britta, while I applaud your gentle approach to psychoanalysis,บริตต้า ขอบอกนะว่าแม้เธอจะมาไม้อ่อน กับวิชาจิตวิเคราะห์ของเธอ Paranormal Parentage (2013)
Oh, so you think my idealistic approach to art is adolescent?คุณคิดว่าแนวคิดทางศิลปะของผมเป็นเด็กน้อย The But in the Joke (2012)
How did you make your approach to her?คุณเข้าถึงตัวเธอได้ยังไง The Smile (2012)
That was your dad's approach to everything.จิ้มๆหมุนๆทุกอย่างเข้าด้วยกัน Who Can Say What's True? (2012)
Kind of like your approach to locked doors?เหมือนแบบที่นายบุกเข้ามาน่ะเหรอ Scream a Little Dream (2011)
Got kind of a casual approach to Faedom, haven't you?ไปไหนมาไหน ได้ทั้งสองฝ่ายนี่นะ Scream a Little Dream (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approach toI don't think this is a good approach to biology.
approach toIt is the correct approach to modern ski technique.
approach toI will show you a new approach to foreign language learning.
approach toLet's try another approach to the matter.
approach toThat's the best approach to the study of English.
approach toThat was his nearest approach to a smile.
approach toThe best approach to Lisbon is by sea.
approach toThis road is the only approach to the city.
approach toU.S. revisionists take a hard-line approach to Japanese relations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าตรีทูต[V] be nearly dead, See also: approach to death, Example: คนไข้รายนั้นเข้าขั้นตรีทูตแล้ว คงช่วยต่อไปไม่ได้, Thai definition: มีอาการสามอย่างเมื่อใกล้จะตาย, อาการหนักปางตาย
ประชิด[V] be close to, See also: approach to, adjoin, come up against, be adjacent to, close in, come nearer, be contiguous, Syn. ติด, ชิด, เข้าถึงตัว, เข้าชิดตัว, เข้าใกล้, ขนาบ, ใกล้ชิด, เคียง, Ant. ห่าง, Example: ทหารยกกองทัพมาประชิดชายแดน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensanschauung {f} | Lebensanschauungen {pl}approach to life | approaches to life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
橋畔[きょうはん, kyouhan] (n) approach to a bridge [Add to Longdo]
現場主義[げんばしゅぎ, genbashugi] (n) a bottom-up approach to management; on-the-spot decision-making [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top