ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข้าใกล้

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าใกล้-, *เข้าใกล้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าใกล้[V] get close, See also: close, close up, Syn. ใกล้, Ant. ออกห่าง, Example: เด็ก ๆ ไม่ควรเข้าใกล้คนแปลกหน้า, Thai definition: เอาตัวเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I nearly did sometimes, but you never seemed close enough.ผมเกือบจะบอกอยู่หลายครั้ง แต่คุณไม่เคยเข้าใกล้ชิดพอ Rebecca (1940)
Quint, if we can get close enough...ควินท์ ถ้าเราเข้าใกล้พอ... Jaws (1975)
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me"ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย",\ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I haven't been able to get near a plane since the war.ผมเข้าใกล้เครื่องบินไม่ได้เลย ตั้งแต่สงครามแล้ว Airplane! (1980)
You'll scare people away.คุณจะทำให้คนกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ The Blues Brothers (1980)
Vehicle traveling southbound approaching Chicago city limits.ยานพาหนะกำลังไปทิศใต้ เข้าใกล้เขตเมือง ชิคาโก The Blues Brothers (1980)
hold it, sister. we're not going near that thing. that missile has a 40-megaton nuclear warhead.ผมไม่เข้าใกล้ไอ้นั่นหรอก ขีปนาวุธนิวเคลียร์ 40 เมกะตัน Spies Like Us (1985)
The Dread Pirate Roberts is always close to Florin this time of year.โจรสลัดโรเบิร์ตผู้ร้ายกาจ มักจะเข้าใกล้เมืองฟลอรินในช่วงเวลานี้ The Princess Bride (1987)
Every babe that weeps at your approach, every woman who cries out, "Dear, God, what is that thing?"เด็กทุกคนที่ร้องไห้เพราะตกใจที่เจ้าเข้าใกล้ ผู้หญิงทุกคนย่อมน้ำตาไหล "พระเจ้า นี่มันอะไรกัน" The Princess Bride (1987)
Oh! That's good!อย่าไปเข้าใกล้คนบ้านั่น Big (1988)
He's a grown-up.ฉันพยายามเข้าใกล้ตัวนาย Big (1988)
Let's not get too close to Robyn, folks. Robyn's a celebrity. He doesn't want to be bothered by scum like us.อย่าเข้าใกล้ เขาดังแล้ว และไม่ยุ่งกับคนอย่างเรา Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าใกล้[v. exp.] (khao klai) EN: get close ; close ; close up ; approach   FR: s'approcher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approach[VI] เข้าใกล้, Syn. come near, near
bear down on[PHRV] เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและน่ากลัว, See also: เข้าใกล้อย่างน่ากลัวหรือน่าตกใจ, ตรงมาหาอย่างรวดเร็วและน่ากลัว
get near[PHRV] เข้าใกล้, See also: เข้ามาใกล้, Syn. come close to, come near, go near
get near to[PHRV] เข้าใกล้, See also: เข้ามาใกล้, Syn. come close to, come near, go near
go near[PHRV] เข้าไปใกล้กับ, See also: เข้าใกล้มากขึ้น, Syn. come close to, come near, get near to
go near to[PHRV] เข้าไปใกล้กับ, See also: เข้าใกล้มากขึ้น, Syn. come close to, come near, get near
go on for[PHRV] เข้าใกล้ (จำนวนหรือเวลา), Syn. get along, get on, get on for, go on
step over[PHRV] เข้าใกล้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
approachable(อะโพรช'ชะเบิล) adj. ซึ่งเข้าใกล้ได้,คุยด้วยได้ง่าย. -approachability n., Syn. accessible ###A. unfriendly,hostile)
appulse(อะพัลซ') n. การเข้าใกล้ของวัตถุในอวกาศ (approach)
oncoming(ออน'คัม'มิง) adj. ที่กำลังมา,จวน,ใกล้,n. การเข้าใกล้,การเริ่มมา
stalk(สทอลคฺ) n. ก้านพืช,ลำต้น,ก้าน,แกน,ปล่องไฟสูง,ขาแก้วเหล้า,ลำเนื้อสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง vi.,vt.,n. (การ) ไล่ตาม,ไล่ตามสัตว์,ย่องเข้าใกล้,เดินเขย่งเท้าเข้าใกล้,ย่างลามขุม,ย่าง., Syn. axis,stem,peduncle,pedicel

English-Thai: Nontri Dictionary
approach(n) การเข้าใกล้,วิธีการเข้าไป
approach(vi,vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง
oncoming(n) ช่วงเวลาเร็วๆนี้,การเข้าใกล้
unapproachable(adj) ยากจะเข้าใกล้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้าใกล้
寄る[よる, yoru] Thai: เข้าใกล้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top