Search result for

anus

(73 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anus-, *anus*, anu
English-Thai: Longdo Dictionary
Pediculus humanus capitis(n) เหา, S. human head louse

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anus[N] ทวารหนัก, See also: ช่องทวารหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anus(เอ'นัส) n., (pl. anuses) ทวารหนัก
janus-facedadj. ตีสองหน้า,หลอกลวง,มีลักษณะที่ตรงกันข้าม
manuscript(แมน'นิวสคริพทฺ) n.,adj. ต้นฉบับ,หนังสือเอกสาร จดหมายหรืออื่น ๆ ที่เขียนด้วยมือ,การเขียนด้วยมือ,ซึ่งเขียนด้วยมือ
pandanusn. พืชจำพวกลำเจียก,เตย,ต้นน้ำค้างและอื่น ๆ
tetanus(เทท'ทะนัส) n. โรคบาดทะยัก,เชื้อบาดทะยัก, See also: tetanoid adj.
uranus(ยูเร'นัส) n. ดาวมฤตยู

English-Thai: Nontri Dictionary
anus(n) ทวารหนัก
manuscript(n) ต้นฉบับ
tetanus(n) โรคบาดทะยัก,เชื้อบาดทะยัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anusทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anusทวารหนัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anusทวารหนัก [TU Subject Heading]
Anusทวารหนัก, ทวาร, รูทวารหนัก, รูเปิดของทวารหนัก, ช่องทวารหนัก [การแพทย์]
Anus diseasesโรคทวารหนัก [TU Subject Heading]
Anus Diseasesทวารหนัก, โรค [การแพทย์]
Anus Neoplasmsทวารหนัก, เนื้องอก [การแพทย์]
Anus, Constrictiveการตีบตันของปากทวารหนัก [การแพทย์]
Anus, Coveredไม่มีรูทวารหนัก [การแพทย์]
Anus, Imperforateรูก้นตัน, รูทวารหนักตัน, ทวารหนักไม่เปิด, ทวารหนักไม่มิรู, ทวารหนักปิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Quiet, anus.เงียบเลย ไอ้ตูด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Feel his anus. It's soaking wet.รู้สึกว่าก้นเขา มันเปียกชุ่มไปหมด A New Day in the Old Town (2009)
The lips from"B" and "C"... and the anus of "A" and "B"... are cut circular along the boarder between buttock and rectum.ริมฝีปากของบุคคลตำแหน่ง B และ C และทวารหนักของ A และ B จะถูกผ่าตัดให้เป็นรูปวงกลม เพื่อให้พอดีเมื่อประกบเข้ากับ\ รอยผ่าบริเวณทวารหนักช่วงรูทวารถึงไส้ตรง The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Connecting the circular skin parts... of anus and mouth.มันสามารถประกบกันได้พอดี ระหว่างรอยตัดช่วงทวารหนักกับรอยกรีดช่วงปาก The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Not so long ago, a hotel concierge named Anush Harandi, an Iranian man, much like yourself, was taken from his home in Bangkok in the middle of the night because my government believed he had some small piece of information.ไม่นานมาเท่าไร เด็กเฝ้าประตูโรงแรมที่ชื่อ อานุส ฮาราลดี ชาวอิหร่าน เหมือนกับนาย ถูกนำตัว ออกไปจากบ้านของเขา กลางกรุงเทพ ในตอนดึก A561984 (2009)
Did she call him a pig's anus or something?หล่อนได้เรียกเขาว่าหน้าหมูรึเปล่า? Basic Genealogy (2010)
Now she says he's a pig anus.ตอนนี้หล่อนเรียกเขาว่าหน้าหมูแล้ว Basic Genealogy (2010)
It's gonna get a little slower smuggling product with Grandpa Anus watching every move I make.ให้พูดออกมาเปรยๆ เรื่องสินค้าที่ลักลอบนำเข้า ตาปู่จอมงี่เง่า คอยจับตาดูฉันอยู่ตลอดเวลา Abiquiu (2010)
That place deserves an anus flag.วิทยาลัยนี้สมควรแล้วที่มีธงรูปก้น Basic Rocket Science (2010)
It says "e pluribus anus."มันก็เขียนติดอยู่โต้งๆว่า "E Pluribus AnusBasic Rocket Science (2010)
Mom, my anus is going to rip. Can't you do it for me?คุณกินลูกพีชแล้วทำไมถึงขี้ไม่ออกอ่ะ My Mom (2010)
How do you think my anus feels?แล้วคุณคิดว่าก้นผมจะรู้สึกยังไงล่ะ Now What? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anusI have a rash around my anus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตูด[N] anus, See also: buttocks, bottom, rump, Syn. รูก้น, ก้นกอย, Example: ท่านจังความได้จากเด็กว่า ก้นมีไว้สำหรับนั่ง ส่วนตูดมีไว้สำหรับขี้, Thai definition: ช่องขับอุจาระจากร่างกาย
ทวารหนัก[N] anus, See also: rectum, Syn. รูก้น, รูขี้, Example: อาการเส้นเลือดโป่งพองที่ทวารหนักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าริดสีดวงทวารหนัก, Thai definition: ช่องสำหรับขับอุจจาระจากร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
ใบเตย[n. exp.] (bai toēi) EN: pandanus leaf   FR: feuille de pandanus [f]
ใบเตยหอม [n. exp.] (bai toēi høm) EN: pandanus leaf   
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
ดาวมฤตยู[n. prop.] (dāo Mareuttayū) EN: Uranus   FR: Uranus
ดาวยูเรนัส[n. prop.] (dāo Yūrēnas) EN: planet Uranus   FR: planète Uranus [f]
ลายมือ[n.] (lāimeū) EN: handwriting   FR: écriture (manuscrite) [f]
ลำเจียก[n.] (lamjīek) EN: Pandanus odoratissimus   FR: Pandanus odoratissimus
น้ำใบเตย[n. exp.] (nām bai toēi) EN: pandanus leaf juice   
หนังสือคู่มือ[n.] (nangseū khūmeū) EN: manual ; handbook ; user's guide ; manuscript   FR: manuel [m] ; guide [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anus    (n) (ei1 n @ s)
anuses    (n) (ei1 n @ s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
けつの穴[けつのあな, ketsunoana] (n) (X) (col) anus; asshole; arsehole [Add to Longdo]
ます目;升目;枡目[ますめ, masume] (n) (1) measure; (2) square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper); (3) box (e.g. on a form) [Add to Longdo]
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface [Add to Longdo]
アイランドホッグフィッシュ[, airandohoggufisshu] (n) island hogfish (Bodianus insularis) [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
アカボウ[, akabou] (n) Bodianus cylindriatus (species of hogfish) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尻门子[kāo mén zi, ㄎㄠ ㄇㄣˊ ㄗ˙, / ] anus (rural coll.) [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, ] anus [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, ] anus [Add to Longdo]
肛门[gāng mén, ㄍㄤ ㄇㄣˊ, / ] anus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript [Add to Longdo]
原稿[げんこう, genkou] manuscript [Add to Longdo]
稿本[こうほん, kouhon] manuscript [Add to Longdo]
写本[しゃほん, shahon] manuscript [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anus \A"nus\, n. [L., prob. for asnus: cf. Gr. ? to sit, Skr.
   [=a]s.] (Anat.)
   The posterior opening of the alimentary canal, through which
   the excrements are expelled.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anus
   n 1: the excretory opening at the end of the alimentary canal

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 anus [anys]
   anus; arse
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 anus [anɵs]
   anus; arse
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 anus
   anus; arse
   old
   gammer; old woman
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fundament
 
 1. makat, anus, kıç
 2. cogr bir bölgenin coğrafi yapısı
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 anus
 
 1. anus, şerç, makat.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top