ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-antidepressant-

AE2 N T IY0 D IH0 P R EH1 S AH0 N T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: antidepressant, *antidepressant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antidepressant[ADJ] ที่ใช้แก้อาการเศร้า
antidepressant[N] ยาต้านอาการเศร้าซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาแก้เศร้า[N] antidepressant, Example: การรักษาคนไข้โรคจิตบางประเภทอาจจะทำโดยการทำจิตบำบัด พร้อมทั้งใช้ยาสงบประสาท หรือยาแก้เศร้าเท่าที่จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาแก้เศร้า[n. exp.] (yā kaē sao) EN: antidepressant   FR: antidépresseur [m] ; médicament antidépresseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIDEPRESSANT    AE2 N T IY0 D IH0 P R EH1 S AH0 N T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗忧郁药[kàng yōu yù yào, ㄎㄤˋ ㄧㄡ ㄩˋ ㄧㄠˋ, / ] antidepressant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antidepressant
   n 1: any of a class of drugs used to treat depression; often
      have undesirable side effects [syn: {antidepressant},
      {antidepressant drug}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top