ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aerosol

EH1 R AH0 S AA2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aerosol-, *aerosol*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerosol(n) ละอองของเหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก, ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aerosol๑. ละอองลอย๒. หมอกยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerosolละอองลอย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerosol therapyการรักษาด้วยหมอกยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerosolชนิดกระป๋องอัดความดัน, ฉีดพ่น, วิธีพ่น [การแพทย์]
aerosolแอโรซอล, คอลลอยด์ชนิดหนึ่งที่อนุภาคของของแข็งหรือของเหลวกระจายอยู่ในตัวกลางของการกระจายที่เป็นแก๊ส เช่น สเปรย์ ควัน  หมอก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aerosol Gradeรูปของสารบริสุทธิ์สำหรับแอโรโซล [การแพทย์]
Aerosol Sprayยาฆ่าแมลงชนิดกระป๋องอัดอากาศ [การแพทย์]
Aerosol theraphyการรักษาด้วยละอองลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aerosol Therapyการรักษาด้วยการพ่นฝอยละอองยา, การรักษาด้วยการพ่นฝอยละออง [การแพทย์]
Aerosol Therapy, Continuousการบำบัดด้วยฝอยละอองตลอดเวลา [การแพทย์]
Aerosol Therapy, Intermittentการบำบัดด้วยฝอยละอองเป็นช่วงๆเป็นครั้งคราว [การแพทย์]
Aerosol Therapy, Prolonged Intermittentการบำบัดด้วยฝอยละอองเป็นช่วงยาว [การแพทย์]
Aerosolsแอโรซอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And stay away from aerosol cans becauseและก็อยู่ห่างๆกระป๋องสเปย์ Acafellas (2009)
Yesterday, I ate nine cans of aerosol whipped cream.เมื่อวาน ฉันกินวิปครีมไปเก้ากระป๋อง Preggers (2009)
All liquids, gels and aerosols must be in 3-ounce or smaller containers.ของเหลวทั้งหมด เจล ของเหลวอัดกระป๋อง Future Shock (2010)
- Hits... high-impulse thermobaric fuel-air explosives consists of a two-stage aerosol ignition that produces a blast wave of significantly greater power and duration than any other known explosive except nuclear.- H.I.T.S... High-Impulse Thermobaric วัตถุระเบิดเชื้อเพลิงอากาศ สามารถระเบิดเผาผลาญในอากาศได้ TS-19 (2010)
And she ripped into his torso, like a gerbil shredding a quaker oats box, sending chunks of viscera and an aerosol mist of blood all over the skanky concubine.ที่กินแวมไพร์ที่เห็นแก่ตัวเป็นอาหาร แล้วหล่อนก็ฉีกร่างเขา เหมือนหนูเกอร์บิลฉีกกล่อง Quaker Oats ตับไตไส้พุงไปคนละทิศละทาง Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Toolbox, aerosol cans-- oh-ho!กล่องเครื่องมือ, กระป๋องสเปรย์- - โอ้-โฮ! The Blood from the Stones (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละอองอากาศ[la-øng akāt] (n, exp) EN: aerosols  FR: aérosol [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AEROSOL EH1 R AH0 S AA2 L
AEROSOLS EH1 R AH0 S AA2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aerosol (n) ˈɛəʳrəsɒl (e@1 r @ s o l)
aerosols (n) ˈɛəʳrəsɒlz (e@1 r @ s o l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞沫[fēi mò, ㄈㄟ ㄇㄛˋ,   /  ] aerosol; spray; mist; splattered drops; spray from sneeze or saliva #68,018 [Add to Longdo]
气溶胶[qì róng jiāo, ㄑㄧˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ,    /   ] aerosol #70,987 [Add to Longdo]
气溶胶侦察仪[qì róng jiāo zhēn chá yí, ㄑㄧˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄧˊ,       /      ] aerosol detector [Add to Longdo]
气雾免疫[qì wù miǎn yì, ㄑㄧˋ ㄨˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ,     /    ] aerosol immunization [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aerosol { n }aerosol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアゾール(P);エアロゾル;エーロゾル[eazo-ru (P); earozoru ; e-rozoru] (n) aerosol; (P) [Add to Longdo]
パウダースプレー[pauda-supure-] (n) aerosol deodorant (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aerosol
   n 1: a cloud of solid or liquid particles in a gas
   2: a dispenser that holds a substance under pressure and that
     can release it as a fine spray (usually by means of a
     propellant gas) [syn: {aerosol}, {aerosol container},
     {aerosol can}, {aerosol bomb}, {spray can}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 aerosol
  aerosol

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top