ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกเรือ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกเรือ-, *ลูกเรือ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเรือ(n) crew, See also: staff, Example: ผมเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้ลูกเรือที่ขึ้นฝั่งไปติดต่อกับเพื่อนที่สิงคโปร์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ประจำอยู่ในเรือ ยกเว้นหัวหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกเรือน. กะลาสี, คนประจำอยู่ในเรือโดยสารหรือเรือประมงเป็นต้นยกเว้นชั้นหัวหน้าเช่นกัปตันหรือนายท้าย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sailorsลูกเรือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They told them it was needed to make something special for U-boat crews.บอกว่าเอาผมไปให้ลูกเรือดำน้ำใช้ Schindler's List (1993)
that on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.ว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10: The Shawshank Redemption (1994)
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น Jaws (1975)
I've crewed three Trans Pacs. Transplants?- ผมเคยเป็นลูกเรือเรือทรานส์เเพคส์ Jaws (1975)
"...the crew is up against it."ลูกเรือก็ต้องเสี่ยงกับมัน" Airplane! (1980)
Don't expect too much cooperation from this crew.ความร่วมมือมากเกินไปจาก ลูกเรือนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Eight hundred of her crew were lost.แปดร้อยของลูกเรือถูกกลืน หายไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
Now remember, he was programmed for curiosity.ตอนนี้จำเขาได้รับโปรแกรม สำหรับ ความอยากรู้ ถ้าลูกเรือถูกฆ่า ตาย 2010: The Year We Make Contact (1984)
He used to enchant the crew.เขาเคยลุ่มหลงลูกเรือ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
On behalf of Capt. Clark and the crew we'd like to thank you for flying with Eastern.นี่คือเสียงจากกัปตันของคุณค่ะ, กัปตันคล็าก และลูกเรือ... ...ขอขอบคุณที่ท่านได้บินกับสายการบินอีสเทิร์น Mannequin (1987)
So, we sailed ashore, took on an entirely new crew, and he stayed aboard for a while, as first mate, all the time calling me Roberts.ดังนั้น เราจึงเข้าฝั่ง เปลี่ยนลูกเรือใหม่ทั้งหมด และเขาก็อยู่ต่ออีกนิดในฐานะต้นห้อง เรียกข้าว่าโรเบิร์ตตลอดเวลา The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They told them it was needed to make something special for U-boat crews.บอกว่าเอาผมไปให้ลูกเรือดำน้ำใช้ Schindler's List (1993)
that on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.ว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10: The Shawshank Redemption (1994)
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น Jaws (1975)
I've crewed three Trans Pacs. Transplants?- ผมเคยเป็นลูกเรือเรือทรานส์เเพคส์ Jaws (1975)
"...the crew is up against it."ลูกเรือก็ต้องเสี่ยงกับมัน" Airplane! (1980)
Don't expect too much cooperation from this crew.ความร่วมมือมากเกินไปจาก ลูกเรือนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Eight hundred of her crew were lost.แปดร้อยของลูกเรือถูกกลืน หายไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
Now remember, he was programmed for curiosity.ตอนนี้จำเขาได้รับโปรแกรม สำหรับ ความอยากรู้ ถ้าลูกเรือถูกฆ่า ตาย 2010: The Year We Make Contact (1984)
He used to enchant the crew.เขาเคยลุ่มหลงลูกเรือ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
On behalf of Capt. Clark and the crew we'd like to thank you for flying with Eastern.นี่คือเสียงจากกัปตันของคุณค่ะ, กัปตันคล็าก และลูกเรือ... ...ขอขอบคุณที่ท่านได้บินกับสายการบินอีสเทิร์น Mannequin (1987)
So, we sailed ashore, took on an entirely new crew, and he stayed aboard for a while, as first mate, all the time calling me Roberts.ดังนั้น เราจึงเข้าฝั่ง เปลี่ยนลูกเรือใหม่ทั้งหมด และเขาก็อยู่ต่ออีกนิดในฐานะต้นห้อง เรียกข้าว่าโรเบิร์ตตลอดเวลา The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกเรือ[lūkreūa] (n) EN: sailor ; crew ; crewman ; cabin crew ; staff  FR: marin [ m ] ; matelot [ m ] ; membre d'équipage [ m ] ; équipage [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aircrew(n) ลูกเรือบนเครื่องบิน, Syn. flight crew
crew(n) ลูกเรือ
hand(n) ลูกเรือ
sailor(n) ลูกเรือ, See also: กะลาสี, Syn. seaman, seafarer, boatman
seaman(n) กะลาสี, See also: ลูกเรือ, พลเรือยศต่ำกว่าจ่าทหารเรือ, Syn. sailor, naval officer, seafarer, mariner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aircrew(แอร์' ครู) n. ลูกเรือบนเครื่องบิน.
crew(ครู) n. กลุ่มคน, ลูกเรือ, พวกลูกเรือ, บรรดาเพื่อนร่วมงาน, หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow, Syn. squad, group, team
deck handn. ลูกเรือหรือกลาสีบนดาดฟ้า
merchant marinen. เรือพาณิชย์สมุทร, เจ้าหน้าที่และลูกเรือของเรือดังกล่าว
prize crewn. ลูกเรือที่นำส่งเรือเชลย (เรือข้าศึก)
seaman(ซี'เมิน) n. กลาสี, ลูกเรือ, ผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือทะเล, พลทหารเรือ pl. seamen, Syn. sailor
ship(ชิพ) n. เรือ (โดยเฉพาะเรือทะเลขนาดใหญ่) , เรือใบ, เรือกำปั่น, เรือรบ, เรือบิน, เครื่องบิน, ลูกเรือ vt. น้ำขึ้นเรือ, เอาใส่เรือ, ขนส่งทางเรือ, ขนส่งทางเรือรถไฟรถยนต์เครื่องบินหรืออื่น ๆ , จ้างเป็นลูกเรือ, ขับไล่. vi. นำขึ้นเรือ, ทำงานบนเรือ,
shipman(ชิพ'เมิน) n. กลาสีเรือ, ลูกเรือ, Syn. sailor, master of a ship pl. shipmen
shipmaten. เพื่อนกลาสีเรือ, ลูกเรือด้วยกัน, Syn. sailor
yawl(ยอล) n. เรือใบหรือเรือบดที่มีลูกเรือ 4-6 คน, =yowl

English-Thai: Nontri Dictionary
crew(n) กะลาสีเรือ, ลูกเรือ, ฝูงชน, คณะ, ลูกมือ
seaman(n) ลูกเรือ, กะลาสี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top