ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snowman

S N OW1 M AE2 N   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snowman-, *snowman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snowman[N] รูปปั้นมนุษย์หิมะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti

English-Thai: Nontri Dictionary
snowman(n) มนุษย์หิมะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
snowman (n ) snowman

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We could have one of the boys dress as a snowman and dance around.เราให้เด็กกลุ่มหนึ่งแต่งตัวเป็นตุ๊กตาหิมะเต้นไปรอบๆ Doubt (2008)
FROSTY THE SNOWMAN espouses a pagan belief in magic.เพลง FROSTY THE SNOWMANถูกพวกนอกศาสนา นำมาใช้กับความเชื่อทางเวทย์ มนต์ Doubt (2008)
The snowman comes to life when an enchanted hat is put on his head.ตุ๊กตาหิมะจะมีชิวิตเมื่อได้สวมหมวกแห่งความเคลิบเคลิ้ม Doubt (2008)
I've never thought about Frosty The Snowman like that.ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับเพลงตุ๊กตาหิมะในทำนองนั้น Doubt (2008)
Come make a snowman with me!ไปเล่นปั้นมนุษยหิมะกันเหอะ! The Beginning in the End (2010)
Kidding. ♪ Sad quick Christmas song sad quick Christmas snowman tragic day gone wrong sad quick Christmas song. * I don't suppose you know the meaning of Christmas, lonely snowman.ล้อเล่นน่ะ นายเองคงไม่รู้ความหมาย ของวันคริสต์มาสเหมือนกันสินะ Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
My snowman is alive!สโนว์แมนของฉันมีชีวิต! Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
- I'm okay. - Just let the snowman be.แค่ปล่อยเจ้าตัวนั้นไป Frozen (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snowmanI build snowman and snow huts.
snowmanIf it snows much tomorrow, let's make a snowman.
snowmanIf it snows tomorrow, I will build a snowman.
snowmanIf it snow tomorrow, I will build a snowman.
snowmanMy little sister painted a picture of a snowman.
snowmanThe abominable snowman is a Himalayan monster.
snowmanThe next morning the snowman had completely melted.
snowmanWho built the snowman?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มนุษย์หิมะ[n. exp.] (manut hima) EN: abominable Snowman ; yeti   FR: abominable homme des neiges [m] ; yéti [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SNOWMAN S N OW1 M AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snowman (n) snˈoumæn (s n ou1 m a n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schneemann {m} | Schneemänner {pl}snowman | snowmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエティ;イェティー[, ietei ; ietei-] (n) (See 雪男) yeti; abominable snowman [Add to Longdo]
雪だるま;雪達磨[ゆきだるま, yukidaruma] (n) snowman [Add to Longdo]
雪男[ゆきおとこ, yukiotoko] (n) abominable snowman; yeti [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  snowman
      n 1: a figure of a person made of packed snow

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top