ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resultat

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resultat-, *resultat*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
บันทึกผล[n. exp.] (bantheuk phon) FR: noter le résultat ; inscrire le résultat
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work   FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
กรรม[n.] (kam) EN: karma   FR: karma [m] ; kamma [m] ; résultat des actions antérieures [m]
ลัพธ์[X] (lap) EN: quotient ; resultant   FR: résultat [m] ; quotient [m]
ไม่มีผล[v. exp.] (mai mī phon) EN: have no result ; come to nothing ; be ineffective ; fail to produce the effect   FR: être improductif ; être infructueux ; être stérile ; ne donner aucun résultat
ไม่สำเร็จ[adj.] (mai samret) FR: sans résultat ; inabouti ; pas réussi ; inachévé
ผล[n.] (phon) EN: result ; effect ; consequence ; fruit ; success ; achievement   FR: produit [m] ; résultat [m] ; effet [m] ; conséquence [f] ; fruit [m] ; succès [m] ; réussite [f]
ผลบวก[n.] (phon būak) EN: sum ; summation   FR: somme [f] ; résultat de l'addition [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Resultat(n) |das, pl. Resultate| ผลลัพธ์, See also: das Ergebnis
Resultate(n) |pl.|, See also: das Resultat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Resultat {n}result [Add to Longdo]
Resultattaste {f}; Gleichtaste {f}equals key [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
順接[じゅんせつ, junsetsu] (n,vs) resultative (refers to a conjunction where what follows is a result of the preceding) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  resultat
   1. conclusion; effect; result
   2. result

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Resultat /reːzultaːt/ 
   consequence; result

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  resultat
   conclusion; effect; result

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top