ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minto

M IH1 N T OW0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minto-, *minto*
Possible hiragana form: みんと
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน,ลูกขนไก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบด[n.] (baēt) EN: badminton   FR: badminton [m]
แบดมินตัน[n.] (baētmintan) EN: badminton   FR: badminton [m]
ไม้แบด = ไม้แบดฯ[n. exp.] (māi baēt) EN: badminton racket   FR: raquette de badminton [f]
นักกีฬาแบดมินตัน[n. exp.] (nakkīlā baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
ผู้เล่นแบดมินตัน[n. exp.] (phūlēn baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
รองเท้าแบดมินตัน[n. exp.] (røngthāo baētmintan) EN: badminton shoe   FR: chaussures de badminton [fpl]
สนามแบดมินตัน[n. exp.] (sanām baētmintan) EN: badminton court   FR: terrain de badminton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MINTO    M IH1 N T OW0
MINTON    M IH1 N T AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミント[, kominto] (n) communications intelligence (comint) [Add to Longdo]
スペアミント[, supeaminto] (n) spearmint [Add to Longdo]
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
バド[, bado] (n,vs) (abbr) (See バドミントン) badminton [Add to Longdo]
バドミントン[, badominton] (n) badminton; (P) [Add to Longdo]
バドミントン部[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club [Add to Longdo]
ペパーミント[, pepa-minto] (n) peppermint [Add to Longdo]
ミント[, minto] (adj-na,n) (abbr) mint; peppermint; (P) [Add to Longdo]
ミントキャンデー;ミントキャンディ;ミントキャンディー[, mintokyande-; mintokyandei ; mintokyandei-] (n) roll of mints; mint [Add to Longdo]
ミントジュレップ[, mintojureppu] (n) mint julep [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top