ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foresight

F AO1 R S AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foresight-, *foresight*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foresight(n) การมองการไกล, See also: ความคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้า, สายตายาวไกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foresight(ฟอร์'ไซทฺ) n. สายตาไกล, การมองไกล, , See also: foresight ed adj. foresight ly adv. foresight ness n., Syn. forethought

English-Thai: Nontri Dictionary
foresight(n) ลางสังหรณ์, การเห็นการณ์ไกล, สายตาไกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foresightการมองเห็นผลล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foresightการคาดการณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And, what's more, she had the foresight to put a date on it.หล่อนมองการณ์ไกลเลยลงวันที่ไว้ด้วย Rebecca (1940)
Lex had the foresight to draw as much spinal fluid as we could from Moira Sullivan.เล็กซ์ได้คาดการณ์ไว้จึงเก็บไขสันหลังไวัมากเท่าที่เราจะได้จากแม่ของคุณ Odyssey (2008)
Not everyone has the foresight to die in front of a camera.ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้นะ/N เพื่อที่จะตายต่อหน้ากล้อง Contagion (2011)
He had the foresight to conceal this for more than 400 years.เขามองการณ์ไกลถึงซ่อนมันได้มากกว่าสี่ร้อยปี Aithusa (2011)
Foresight very high.แค่กล้าหาญ Spellbound (2011)
I had the foresight to collar up a particularly inquisitive blonde.จริงๆเเล้ว ผมได้มองการณ์ไกล ด้วยการสวมปลอกคอระเบิดนั่น ไว้ที่สาวผมบลอนด์ช่างสอดรู้สอดเห็นคนนึง Dodger (2013)
And due to a lack of foresight on part of one of my predecessors, และเนื่องจากการขาดวิสัยทัศน์ของคุณ ในฐานะที่คุณเป็นคนที่อยู่มาก่อน Trompe L'Oeil (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foresightClear foresight contributed greatly to his success.
foresightHe congratulates himself on his foresight.
foresightI am scheduled to be going to see baseball in the Hino ballpark after foresight.
foresightShe blessed him for his foresight.
foresightThe general had 20/20 hindsight about the defeat, but no foresight at all.
foresightThey blamed me for my lack of foresight.
foresightYou are foresighted and will succeed.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORESIGHT F AO1 R S AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foresight (n) fˈɔːsaɪt (f oo1 s ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先见[xiān jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] foresight; prescience, #51,342 [Add to Longdo]
先见之明[xiān jiàn zhī míng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ, / ] foresight, #52,430 [Add to Longdo]
远识[yuǎn shí, ㄩㄢˇ ㄕˊ, / ] foresight, #263,353 [Add to Longdo]
早知[zǎo zhī, ㄗㄠˇ ㄓ, ] foresight; foreknowledge; if one had known earlier, ... [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Voraussicht { f }; Vorsorge { f } | Voraussichten { pl }foresight | foresights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠謀[えんぼう, enbou] (n) foresight; forethought [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) [Add to Longdo]
先見[せんけん, senken] (n, vs) foresight; anticipation; (P) [Add to Longdo]
先見の明[せんけんのめい, senkennomei] (n) foresight; anticipation [Add to Longdo]
先知[せんち, senchi] (n, vs) foresight; speedy comprehension [Add to Longdo]
智慮[ちりょ, chiryo] (n) foresight [Add to Longdo]
目先が利く;目先がきく[めさきがきく, mesakigakiku] (exp, v5k) to have foresight; to be farsighted; to be nimble-witted [Add to Longdo]
予見[よけん, yoken] (n, vs) foresight; foreknowledge; divination [Add to Longdo]
予知[よち, yochi] (n, vs) foresight; foreknowledge; intimation; premonition; prediction; (P) [Add to Longdo]
予知夢[よちむ, yochimu] (n) precognitive dream; foresight dream; prophetic dream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foresight \Fore"sight`\, n.
   1. The act or the power of foreseeing; prescience;
    foreknowledge. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Action in reference to the future; provident care;
    prudence; wise forethought.
    [1913 Webster]
 
       This seems an unseasonable foresight. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A random expense, without plan or foresight.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Surv.) Any sight or reading of the leveling staff, except
    the backsight; any sight or bearing taken by a compass or
    theodolite in a forward direction.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gun.) Muzzle sight. See {Fore sight}, under {Fore}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foresight
   n 1: providence by virtue of planning prudently for the future
      [syn: {foresight}, {foresightedness}, {foresightfulness}]
   2: seeing ahead; knowing in advance; foreseeing [syn:
     {prevision}, {foresight}, {farsightedness}, {prospicience}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top