ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dienst

D IY1 N S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dienst-, *dienst*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIENST D IY1 N S T

German-Thai: Longdo Dictionary
Dienst(n) |der, pl. Dienste| หน่วยงานบริการ เช่น หน่วยงานราชการ, หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานทหาร, หน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น
Dienst(n) |der, pl. Dienste| เวรภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, ช่วงเวลาการทำงาน เช่น Ich bin heute nicht im Dienst. วันนี้ฉันไม่มีเวรทำงาน
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Dienstleistung(n) |die, pl. Dienstleistungen| การรับใช้, การบริการ เช่น Die Firma bietet Produkte und Dienstleistungen für Systemlösungen für industielle Märkte.
einen Dienst erweisenช่วยเหลือ, ให้บริการเป็นอย่างดี
Abschleppdienst(n) |der, pl. Abschleppdienste| หน่วยงานที่บริการลากรถ, See also: Related: abschleppen
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dienstleistung[ดี๊นสท-ไลส-ถุ่ง] (n) การบริการ การให้บริการ, Syn. Service

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dienstgespräch { n }official call [Add to Longdo]
Dienstleistungsvertrag { m }service agreement [Add to Longdo]
Dienstleistungszeichen { n }service mark [Add to Longdo]
Dienst { m }; Service { m } | Dienste { pl } | öffentlicher Dienst | gehobener Dienst | einen Dienst erweisen | Dienst nach Vorschriftservice | services | public service | higher service | to do a service; to render a service | work to rules [Add to Longdo]
Dienst { m }ministration [Add to Longdo]
Dienst habento be on duty [Add to Longdo]
Dienst habend; Dienst tuend [ mil. ]orderly [Add to Longdo]
Dienststelle { f }; Amt { n }; Behörde { f }agency [Add to Longdo]
Dienstag { m }Tuesday [Add to Longdo]
Dienstalter { n }age in grade [Add to Longdo]
Dienstanweisung { f }instructions; regulations [Add to Longdo]
Dienstanzug { m } | Dienstanzüge { pl }service dress | service dresses [Add to Longdo]
Dienstbarkeit { f }; Unterwürfigkeit { f } | Dienstbarkeiten { pl }subserviency | subserviencies [Add to Longdo]
Dienstbote { m }domestic [Add to Longdo]
Dienstgewicht { n }service weight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュタージ[shuta-ji] (n) Stasi (Staatssicherheitsdienst, state security service of East Germany) (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公邸[こうてい, koutei] Dienstwohnung, Amtssitz [Add to Longdo]
出張[しゅっちょう, shucchou] Dienstreise, Geschaeftsreise [Add to Longdo]
勤務[きんむ, kinmu] Dienst [Add to Longdo]
女中[じょちゅう, jochuu] Dienstmaedchen, Zimmermaedchen [Add to Longdo]
就職[しゅうしょく, shuushoku] Dienstantritt, Amtsantritt [Add to Longdo]
廃疾[はいしつ, haishitsu] Dienstunfaehigkeit, Invaliditaet [Add to Longdo]
[やく, yaku] Dienst, Nutzen, Position [Add to Longdo]
火曜[かよう, kayou] Dienstag [Add to Longdo]
火曜日[かようび, kayoubi] Dienstag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Dienst /diːnst/ 
   employment; ministration; office; service

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  dienst /dinst/
   1. service; worshipservice
   2. service

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top