ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abschleppdienst

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abschleppdienst-, *abschleppdienst*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Abschleppdienst(n) |der, pl. Abschleppdienste| หน่วยงานที่บริการลากรถ, See also: Related: abschleppen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschleppdienst {m} | Abschleppdienste {pl}wrecking service; towing service | wrecking services [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, the tow truck's gonna be going all night long.Viel zu tun für den Abschleppdienst. Pilot (1972)
Do you have the number for emergency road service?Haben Sie die Nummer des Abschleppdienstes? The Changeling (1980)
I called tow service, the guy said 10 minutes.Ich rief den Abschleppdienst. Der Kerl sagte, es dauert nur 10 Minuten. Knight of the Juggernaut (1985)
Mom, the AA helps alcoholics. You need AAA.Mutter, die AA sind kein Abschleppdienst. Nothing in Common (1986)
East Towing?- Ace Abschleppdienst? Nobody's Fool (1994)
We're going to Monster Joe's Truck and Tow.Wir fahren zu Monster Joe's Abschleppdienst. Pulp Fiction (1994)
- Our power's gone. We need a tow.- Wir bräuchten den Abschleppdienst. Playing God (1994)
Tow truck's coming.Der Abschleppdienst kommt. Fair Game (1995)
- Are you the one that called for a tow?- Haben Sie den Abschleppdienst gerufen? Oubliette (1995)
He works in a towing service, Tip Top Towing.Er arbeitet bei einer Abschleppfirma. Tip Top Abschleppdienste. Fathers' Day (1997)
Tip Top Towing?Tip Top Abschleppdienste? Fathers' Day (1997)
Last call from here was to the Road Club. Ricky requesting assistance for his flat tire.Ricky rief den Abschleppdienst von hier an, er hatte einen platten Reifen. X-Cops (2000)
We've already called the traffic police to tow them away.Der Abschleppdienst ist schon unterwegs. What Time Is It There? (2001)
Totally about to ruin the establishing shot... but I called a tow truck.Ich hab den Abschleppdienst angerufen. Ja! Halloween: Resurrection (2002)
I can call for a tow in the morning.Ich rufe den Abschleppdienst morgen an. The Mothman Prophecies (2002)
-A strip club... a couple of Westside laundromats, a triple-A rated towing company... a funeral parlor.- Ein Strip Club,... ein paar Wäschereien in der Westside, ein Abschleppdienst mit höchster Bonität,... ein Bestattungsunternehmen. One Arrest (2002)
I think we should check with all the towing services.Wir sollten alle Abschleppdienste überprüfen. Trip Box (2003)
- called the towing service...- rief den Abschleppdienst... Trip Box (2003)
You call, we haul.Der Abschleppdienst ist bereit. Straight and True (2004)
You want me to call AAA?Soll ich den Abschleppdienst rufen? Hitch (2005)
I mean, I probably could've just called a tow truck.Ich hätte auch den Abschleppdienst rufen können. Death Becomes Them (2005)
I called the towing garage.Ich hab den Abschleppdienst angerufen. Jesse Stone: Night Passage (2006)
I'm calling triple "A".Ich ruf den Abschleppdienst. S.O.S. (2006)
Officer Simpson, would you call Frankie's Tow and have them start hooking up?Officer Simpson, rufen Sie den Abschleppdienst und lassen Sie sie abschleppen. Jesse Stone: Death in Paradise (2006)
Brewster's Towing.Brewster's Abschleppdienst. Scan (2006)
It's over 400 bucks to get your vehicle out of the impound.Der Abschleppdienst kostet über 400 Mäuse. Doing the Backstroke (2007)
LOUIE'S TOWINGLOUIE'S ABSCHLEPPDIENST Midnight Towboy (2007)
A tow truck.Einen Abschleppdienst. The Car (2007)
And isn't it true that two of your own employees operate the vehicle removal service for the council?Und es trifft doch auch zu, dass zwei ihrer Angestellten einen Abschleppdienst für die Stadt betreiben? Hot Fuzz (2007)
Don't worry. Go with the tow truck.Keine Sorge, fahr mit dem Abschleppdienst. Welcome to the Sticks (2008)
I guess I should call a tow.Ich schätze, ich muss den Abschleppdienst rufen. You'll Be the Death of Me (2008)
I called AAA. They say they're going to be at least an hour. And then they're going to have to get me off the bridge and tow me some place.Der Abschleppdienst braucht mindestens eine Stunde und dann müssen sie mich von der Brücke kriegen und irgendwohin schleppen... Elegy (2008)
Yes, I called a tow truck.Ja, der Abschleppdienst ist schon unterwegs. I Saw the Devil (2010)
Just wait for the tow truck.Aber warte auf jeden Fall auf den Abschleppdienst. I Saw the Devil (2010)
But why bother when a tow truck's coming?Verstehe ich nicht. Die Mühe kann er sich sparen, es kommt sowieso gleich der Abschleppdienst. I Saw the Devil (2010)
Lock the doors and just wait for the tow truck.Öffne nicht die Türen und warte, bis der Abschleppdienst da ist. I Saw the Devil (2010)
Tow truck's on its way.Also, der Abschleppdienst ist schon unterwegs. I Saw the Devil (2010)
Thank you, but I'll just wait for the tow truck.Haben Sie vielen Dank. Eigentlich müsste gleich der Abschleppdienst hier sein. I Saw the Devil (2010)
Just let me try the tow people again.- Nein, warte, ich ruf noch mal beim Abschleppdienst an. Memory Lane (2010)
I have a boot guy.Ich habe einen Abschleppdienst. Pandora's Box (2011)
- Good boot guys are hard to find.- Gute Abschleppdienste sind schwer zu finden. Pandora's Box (2011)
I'll take you home as soon as my boot guy gets here.Ich bringe dich nach Hause, sobald mein Abschleppdienst hier eintrifft. Pandora's Box (2011)
You saved me from having to call a tow truck today and now you're doing my dishes?Sie bewahrten mich davor, den Abschleppdienst zu rufen und jetzt wollen Sie den Abwasch machen? The Stranger (2012)
My car broke down, and I... I went inside to wait for a tow truck.Mein Auto ist liegen geblieben und ich... ich bin hinein um auf den Abschleppdienst zu warten. What's the Good of Being Good (2012)
I'm sorry to bother you, um, my phone died, I need to call a tow truck.- Tut mir Leid, Sie zu stören. Mein Handy ist kaputt und ich muss den Abschleppdienst anrufen. The Farmer (2012)
Hey, I'm looking for a tow service.Hey, ich suche nach einem Abschleppdienst. The Originals (2013)
- Ab towing.- AB Abschleppdienst. Goodnight, Sweet Grimm (2013)
Eat only once and then call the towing service.Erst mal essen und dann den Abschleppdienst rufen. Snow Bride (2013)
The tow truck's here.Der Abschleppdienst ist da. No Good Deed (2014)
Yeah, I'm going to call Meg and the tow truck, see if they're coming.Ich rufe Meg und den Abschleppdienst an, mal sehen, wann die kommen. No Good Deed (2014)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Abschleppdienst /apʃlɛpdiːnst/ 
   wrecking service

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top