ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unfasten-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unfasten, *unfasten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfasten(vt) ปลด, See also: คลายออก, ปลด, ถอด, แกะ, Syn. untie, undo, Ant. fasten, tie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfasten(อันฟาส'เซิน) vt. ปลดออก, ปล่อย, ถอด, Syn. release, undo

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfastenShe didn't notice one of her buttons unfastened.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfasten (v) ˈʌnfˈaːsn (uh1 n f aa1 s n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfasten \Un*fas"ten\, v. t. [1st pref. un- + fasten.]
   To loose; to unfix; to unbind; to untie.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfasten
   v 1: cause to become undone; "unfasten your belt" [ant:
      {fasten}, {fix}, {secure}]
   2: become undone or untied; "The shoelaces unfastened" [ant:
     {fasten}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ




ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-unfasten -

 


  

 
unfasten
 • ปลด: คลายออก, ปลด, ถอด, แกะ [Lex2]
 • (อันฟาส'เซิน) vt. ปลดออก,ปล่อย,ถอด ###S. release,undo [Hope]
 • (v) /'ʌnf'aːsn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top